A projektről

Az EUMOSCHOOL projekt célja, hogy kifejlesszünk, teszteljünk és átültessünk a gyakorlatba egy módszertant, mely segítségével az érzelmi nevelés és az érzelmi intelligencia-fejlesztés rendszerezett módon kerülhet be az iskola falai közé. Célunk továbbá, hogy az innovatív tanterv modellként szolgáljon a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemben, beavatkozási lehetőségeket biztosítva. A projektben hat ország szervezetei vesznek részt– Olaszország, Egyesült Királyság, Magyarország, Románia, Törökország és Ausztria –, akik közös törekvése, hogy a kidolgozott képzés mind a tanári kar, mind a 6 és 16 éves kor közötti diákok igényeit hatékonyan tudja kielégíteni.

A projekt során a résztvevők európai uniós szinten adaptálják az olasz “Didattica delle Emozioni”© (Didactic of Emotions, DoE – Az Érzelmek Didaktikája) módszertant, amelyet az érzelmi nevelés területéről szerzett 16 évnyi kutatási tapasztalat alapozott meg. A programot 3000 tanár, diák, szülő és mentor részvételével sikeresen tesztelték. Ennek során bebizonyosodott, hogy a bevezetésével a tanulók jobban érzik magukat és fejlődnek az olyan általános kompetenciáik, amelyek segítik őket a világban való eligazodásban (mint pl. kommunikáció, problémamegoldás, érvelés, csapatmunka…). E készségek elsajátításával pedig hosszú távon csökken a kockázata annak, hogy ezek a tanulók idő előtt hagyják el az iskolát. Mindemellett a módszertan elsajátítása a pedagógusok számára is hasznos szakmai fejlődési lehetőséget kínál.

Az EUMOSCHOOL-csapattal arra törekszünk, hogy minél szélesebb közönség járatossá váljon abban, hogyan illeszthető be az érzelmi nevelés az iskolai tantervbe. Ehhez kipróbáljuk és adaptáljuk a fenti módszertant, és hozzáféretővé tesszük mind a diákok, a tanárok, az oktatásügyi szakértők és az iskolák részére.

Az EUMOSCHOOL célkitűzései
Célcsoportok
Várható eredmények