A projektről

Az EUMOSCHOOL projekt célja, hogy kifejlesszünk, teszteljünk és átültessünk a gyakorlatba egy módszertant, mely segítségével az érzelmi nevelés és az érzelmi intelligencia-fejlesztés rendszerezett módon kerülhet be az iskola falai közé. Célunk továbbá, hogy az innovatív tanterv modellként szolgáljon a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemben, beavatkozási lehetőségeket biztosítva. A projektben hat ország szervezetei vesznek részt– Olaszország, Egyesült Királyság, Magyarország, Románia, Törökország és Ausztria –, akik közös törekvése, hogy a kidolgozott képzés mind a tanári kar, mind a 6 és 16 éves kor közötti diákok igényeit hatékonyan tudja kielégíteni.

A projekt során a résztvevők európai uniós szinten adaptálják az olasz “Didattica delle Emozioni”© (Didactic of Emotions, DoE – Az Érzelmek Didaktikája) módszertant, amelyet az érzelmi nevelés területéről szerzett 16 évnyi kutatási tapasztalat alapozott meg. A programot 3000 tanár, diák, szülő és mentor részvételével sikeresen tesztelték. Ennek során bebizonyosodott, hogy a bevezetésével a tanulók jobban érzik magukat és fejlődnek az olyan általános kompetenciáik, amelyek segítik őket a világban való eligazodásban (mint pl. kommunikáció, problémamegoldás, érvelés, csapatmunka…). E készségek elsajátításával pedig hosszú távon csökken a kockázata annak, hogy ezek a tanulók idő előtt hagyják el az iskolát. Mindemellett a módszertan elsajátítása a pedagógusok számára is hasznos szakmai fejlődési lehetőséget kínál.

Az EUMOSCHOOL-csapattal arra törekszünk, hogy minél szélesebb közönség járatossá váljon abban, hogyan illeszthető be az érzelmi nevelés az iskolai tantervbe. Ehhez kipróbáljuk és adaptáljuk a fenti módszertant, és hozzáféretővé tesszük mind a diákok, a tanárok, az oktatásügyi szakértők és az iskolák részére.

Az EUMOSCHOOL célkitűzései

Az EUMOSCHOOL egyedi célkitűzései a következők:

  • Hozzájárulás a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemhez, az érzelmi nevelés iskolai tantervbe illesztése mentén.
  • Az érzelmi nevelésen keresztül a tanulók általános kompetenciáinak fejlesztése és értékelése, így segítve, hogy jól érezzék magukat és csökkenjenek a rossz közérzet kockázatai.
  • A tanárok szakmai készségeinek bővítése egy szabadon használható oktatási segédanyag közreadásával, melyben egy osztálytermi környezetre adaptált, a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó beavatkozási módszertant mutatunk be. Az online kurzuson a gyakorlatban alkalmazható technikákat és értékelő eszközöket is megismerhetnek.
  • A tanítás átfogó, együttműködésen alapuló megközelítésének támogatása, az európai oktatási rendszerben érdekelt felek közti párbeszéd elősegítése. Ehhez a hálózatépítés mellett a jó gyakorlatok minél szélesebb körű megosztását szeretnénk elérni. Hisszük, hogy mindezzel hozzájárulunk a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok támogatásához, valamint a korai iskolaelhagyás kockázatainak csökkentéséhez.
Célcsoportok
  • 750 fő 6 és 16 éves kor közötti tanuló
  • 5 országból 30 tanár
  • 30 iskola, 500 tanár, 30 igazgató, 30 döntéshozó, valamint további 450 érdekelt fél a partnerországokból. Ezzel szeretnénk biztosítani, hogy a projekt jó gyakorlatként eljusson a döntéshozókhoz, és intézményi szinten is érvényesítésre kerülhessen.
Várható eredmények
  • Összehasonlító kutatási jelentés a partnerországokban található oktatási környezetről és rendszerről, valamint egy alapkutatás az iskolák és a tanárok korai iskolaelhagyással és érzelmi neveléssel kapcsolatos szükségleteiről.
  • EUMOSCHOOL szabadon használható oktatási segédanyag: Az Érzelmek Didaktitkája módszertan adaptálása mentén elkészített Moodle-alapú (moodle.org), nyitott oktatási segédanyag, mellyel a tanárok önállóan képezhetik magukat.
  • Interaktív útmutató az Eumoschool gyakorlatban történő alkalmazásához, valamint a korai iskolaelhagyás átfogó megközelítéséhez.
  • Szakpolitikai ajánlások: egy dokumentum, mely célja, hogy hatást gyakoroljon a döntéshozókra és az iskolai szektorban dolgozó szakemberekre a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó helyi, nemzeti és európai szintű stratégiák kidolgozásával kapcsolatban.