Proiectul

Proiectul EUMOSCHOOL urmăreşte să elaboreze, să testeze și să implementeze o metodologie coerentă și un curriculum inovator de educație emoțională în școli din șase țări partenere (Italia, Marea Britanie, Ungaria, România, Turcia și Austria) și în contexte noi, pentru a oferi un model eficient de intervenție în vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii (PTS). EUMOSCHOOL va dezvolta un curriculum, metode de predare/învățare și un program de formare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor resimțite de către cadrele didactice și elevii lor (cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani).

Proiectul se bazează pe adaptarea la nivel european a metodologiei numite “Didattica delle Emozioni”© (Didactica emoțiilor, DE), elaborată în Italia pe baza unei experiențe de cercetare a educației emoționale timp de 16 ani. Metodologia a fost testată cu succes pe 3.000 de profesori, elevi, părinți/ tutori pentru a crește starea de bine și competențele cheie transversale ale elevilor, reducând astfel PTS și perfecționând competențele profesionale ale cadrelor didactice.

EUMOSCHOOL dorește să disemineze metodologia adaptată la o varietate de elevi, profesori și școli prin pilotarea și adoptarea educației emoționale în curriculumul școlar.

Obiectivele proiectului EUMOSCHOOL

Grupuri țintă

Produse și rezultate
Leaflet