Proje

EUMOSCHOOL projesi, 6 ülkeyi (İtalya, İngiltere, Macaristan, Romanya, Türkiye, Avusturya) kapsayan okullarda “Duygu Eğitimi” nin yenilikçi öğretim programının ve kapsayıcı yeni yöntemlerin gelişimi, test edilmesi ve uygulanmasını , bunun yanı sıra Erken Okul Bırakma olgusunun azaltılması için etkili önleyici bir model sağlamayı hedeflemektedir.  EUMOSCHOOL eğitim personeli ve öğrencilerin ( 6 yaşından 16 yaşına kadar) ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi öğretim programı/ eğitimsel yöntemler / eğitimleri geliştirecektir.

Bu proje, “Duygu Eğitimi” üzerine 16 yıllık tecrübe ve araştırmanın sonucunda AB düzeyinde adapte edilmiş İtalyan metodolojisi “Didattica delle Emozioni”© (Duyguların Didaktiği)’ne dayanır. Bu metodoloji, öğrencilerin dönüşümsel temel yeterlilikleri ve mutluluğunu artırmak amacıyla 3000 öğretmen, öğrenci, ebeveyn/eğitmen üzerinde başarıyla test edilmiştir. Böylece erken okul bırakmayı düşürürken, öğretmen ve pedagojik personelin profesyonel yetkinlikleri artacaktır.

EUMOSCHOOL,  “Duygu Eğitminin” okul programına adapte edilmesi ve pilotlanması yoluyla, geniş çapta öğrenci, öğretmen, personel ve okula bu adate edilmiş metodolojinin yayılmasını hedeflemektedir.

Hedefleri

Hedefler

Ürünler & Sonuçlar
Leaflet