EUMOSCHOOL szabad hozzáférésű tanagyag; tapasztalatok az érzelmi nevelésről szóló e-learning felület kapcsán

Az eredeti DoE-módszertan szélesebb körben való elterjesztése érdekében egy könnyen elérhető e-learning felületre adaptáltuk az EUMOSCHOOL projekt keretén belül. Ebben a fejezetben részletes leírást találhat arról, hogy miképpen ültettük át, teszteltük és adaptáltuk a módszertant egy interaktív online kurzussá.

Az EUMOSCHOOL szabad felhasználású tananyag egy tanároknak szóló, önállóan felhasználható Moodle-felület. Az online kurzus 4 különböző tanegységre bontható, mindegyik konkrét tanulási célokat fogalmaz meg, melyek:

 • A jelenlegi állapotok feltérképezése az oktatásban, az iskola és a család kapcsolata, nehézségek a felnövekvő generációk oktatása során és az érzelmi nevelés elvei pragmatikus megközelítésből
 • Az Érzelmek didaktikájának elméleti kerete, a legfrissebb tanulmányok a DoE kapcsán
 • A különböző módszerek és technikák osztálytermi alkalmazásának elsajátítása
 • Az Érzelmek didaktikáját osztálytermi szinten alkalmazó beavatkozások megtervezése és kivitelezése

Mit jelent a szabad felhasználású tananyag? 

A szabad felhasználású tananyagok olyan oktatási segédanyagok, amelyek mindenki számára elérhetőek, nem licensz kötelesek. Ebből kifolyólag ezek a segédeszközök, tananyagok szabadon és legálisan másolhatók, felhasználhatók és továbbadhatók, lehetnek ezek tankönyvek, tantervek, óratervek, jegyzetek, foglalkozás tervek, dolgozatok, projekttervek, audio vagy video anyagok, animációk.

(forrás): UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/).

2016 októberétől 2017 januárjáig 5 országból 45 tanár vett részt a DoE elméleti és gyakorlati elsajátításában, osztálytermi alkalmazásuk kipróbálásában (Olaszország, Ausztria, Románia, Magyarország és Törökország).

A tanárok a teszteléssel és véleményük, visszajelzéseik, meglátásaik megosztásával hozzájárultak ahhoz, hogy a projekt végső verziója a https://eumoschool.eu/oer/ honlapon elérhető legyen.

A Moodle platformon keresztül 6 nyelven érhető el a kurzus (olasz, angol, román, török, német és magyar)

Mi az, hogy Moodle?

A Moodle a Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment-t rövidítése, egy e-learning felület. A Moodle egy könnyen testreszabható, rugalmasan alakítható mindenki számára elérhető népszerű e-learning felület. A honlapon tanárok és oktatási intézmények is létrehozhatják a saját kurzusaikat, kifejezetten az ő felhasználóik tanulási szükségleteit figyelembe véve. A felület lehetőséget biztosít a tanulók tudásának a mérésére, értékelésére. Bármilyen témakörről is legyen szó a moodle-ön létre lehet hozni ahhoz a témakörhöz egy konkrét tanulási környezetet. További információkért látogassa meg a www.moodle.com weboldalát.

Miért e-Learning?

A 2000-es évek óta az EU támogatja az e-learning felületek elterjedését. Az elmúlt évtized technológiai vívmányai mindenki számára elérhetővé tették az online tanulási környezetet és az innovatív oktatási eszközöket, ezek utat nyitottak az oktatási és tanulási lehetőségek megszámlálhatatlan fajtájának. Az e-learning-es tanulás rengeteg előnnyel jár:

 1. a saját igényeikre szabható
 2. megfizethető, mert a költségek és a minőség megfelelő egyensúlyban vannak, vagy teljesen ingyenes (mint az itt ajánlott felület is)
 3. rugalmas, mindenki a saját időbeosztása és tempója szerint tanulhat
 4. vonzó, az új technológiáknak köszönhetően
 5. nyitott, az újításra és a változásra
 6. remek lehetőség a tudásmegosztásra és a szakmai kapcsolatok kiterjesztésére a kollégák és akár különböző országok között is.

Az e-learningnek köszönhetően: “a tanárok hozzáállása kétségkívül pozitívabb lett, képesek személyreszabottan átalakítani a tananyagukat és tanítási gyakorlatukat”

(Forrás : UNESCO, The positive Impact of Learning).

Az összesen 40 órányi tananyag (beleszámítva a források elolvasását, a feladatok és foglalkozások megtervezését is) 4 tananyagrészre lett felosztva.

A következő táblázat segítségével könnyen áttekinthető az egész kurzus. Tartalmazza az általános és konkrét tanulási célokat, a témaköröket és a tartalmukat, a várható tanulási eredményeket és a különböző mérési eszközöket:

A kurzus felépítése

Mindegyik tananyagrész a következőképpen épül fel:

 • Bevezetés/Áttekintés: A tananyagrészek legelső oldalán mindig egy bevezetés található, ahol le van írva a modul tartalma, céljai, várható tanulási eredmények, amelyek elsajátíthatók azoknak, akik befejezik a kurzust.
 • Források: Ebben a szakaszban minden, az elméleti elmélyülést segítő forrás megtalálható. A következő szakasz gyakorlati feladatai ezeken az elméleti áttekintéseken alapulnak.
 • Feladatok: Ez alatt a menüpont alatt a tanárok tudását és megértését mérő feladatok, kvízek érhetőek el. A kurzus elengedhetetlen része, hogy ezeket megoldjuk, így mindenki felmérheti, hogy milyen szinten sajátította el a tananyagot.
 • Közösség: Ez alatt a menüpont alatt található a fórum, mely lehetőséget nyújt a párbeszédre, visszajelzésekre a tananyagról és a jó gyakorlatok megosztására a kollégák között.
 • Önértékelés: Ez a fejezet a tanárok tanulási útjának értékelésére szolgál, szeretné stimulálni az önreflexiót a tanultakról a tanári feladatkör tükrében.

A legoptimálisabb eredmények érdekében, mindenkinek az összes tananyagrészhez tartozó fejezetet érdemes befejeznie.

Értékelés és Monitorozás

Az EUMOSCHOOL szabad felhasználású tananyag tökéletesítését egy tesztelési fázis előzte meg, mely tartalmazott egy strukturált értékelési és monitorozási rendszert. Ebben a rendszerben minden résztvevőnek lehetősége volt visszajelzéseit leírni.

A következő táblázat tesztelési fázis értékelő-rendszerét mutatja:

A monitorozott tevékenység A tevékenység típusa Módszerek Mit mértek, monitoroztak
 

Tesztelés

Online kurzus Online kérdőívek minden modul végén, nyitott kérdésekkel, likert-skálák, elégedettségi mérések
 • Tartalmat
 • Feladatokat
 • Általános megelégedettséget a kurzussal
Tanulási tapasztalat
 • Háromszori személyes találkozás egy mentorral (tevékenység előtti, közbeni és utáni értékelések)
 • Online kérdőívek
Önértékelés a következőkről:

 • Elvárások
 • IKT kompetenciák
 • Kulcs kompetenciák
 • A DoE ismerete és megértése
 • Elköteleződés mértéke
 • Az érzelmi nevelés és a korai iskola elhagyás kapcsolata

A tesztelés folyamata során minden tanárnak volt egy mentora, aki elvégezte a fent említett értékelési és monitorozási tevékenységeket. A mentor a DoE osztálytermi bevezetésének sikeressége érdekében mindenben támogatta a tanárokat és az intézményeket is, minden elméleti hiányosságot és kétséget igyekezett eloszlatni. A mentorok bármilyen felmerülő szükségletet vagy támogatást igyekeztek megadni személyes és online interjúk szervezése során.

A kísérleti stádiumtól a végső verzióig

A tanárok visszajelzései a mentorokkal folytatott beszélgetések során többségében pozitívak voltak, a tanárok élvezték az online kurzust. Persze akadtak olyan pontok, ahol javasoltak kisebb-nagyobb változtatásokat a tanulás optimalizálása érdekében. A végső teszten elért eredmények nagyon jók lettek, így a módszerek iskolai alkalmazása eredményes és megfelelő volt. Az online kurzus lehetőséget biztosít, hogy mindenki a saját tempójában haladjon, így biztosítja a tanulói szükségletek kielégítését. A kurzus a partnerség eredményeképpen jött létre, akárcsak ez a kiadvány és még további támogatói eszközök. A tanárok visszajelzései alapján a szükséges változtatásokat elvégeztük. Az online kurzus végső változata kibővült egy fogalomtárral, mely tartalmazza az összes szakkifejezést a szakirodalmakból.

Az új verzióban az infógrafikák és innovatív feladatok is a tananyag elmélyülését szolgálják. Az előzőekben bemutatott struktúra a jövőben is fenntartható lesz (a kérdőívek automatikus javítása beiktatásra került, a társas tanulást célzó feladatokkal is kibővült a kurzus). A projekt végéhez közeledve reméljük, minden tanár sikeresen elsajátította és elmélyíti az Érzelmek didaktikájáról szóló tudását.

Néhány javaslat az online tanuláshoz

Teljesen ismeretlen önnek az e-learning? Ne féljen nem olyan bonyolult, mint amilyennek látszik. Miután regisztrált és bejelentkezett a felületen, töltse le a használati kézikönyvet és kövesse az abban leírtakat. Itt talál egy-két jótanácsot az online tanuláshoz :

 1. Mindig kövesse a tananyagrészek struktúráját: Bevezetés >>> Források >>> Feladatok >>> Közösség >>> Önértékelés.
  Az alfejezetek egymásra épülnek, ne ugorjon át részeket!
 2. Nézze meg figyelmesen a szakirodalmi áttekintés végén található infógrafikákat, amelyek az olvasottak átláthatóságát segítik.
 3. Ha nem szeret képernyőn olvasni töltse le PDF formátumban a forrásokat. Ezáltal átláthatóbbá teheti, hogy melyik témakörhöz milyen források és információk tartoznak, és könnyen vissza is tudja keresni az információkat. Néhány PPT is elérhető lesz letölthető formátumban.
 4. Ha van olyan kifejezés, amit nem ismer, kattintson a kiemelt szóra a szövegben, elő fog ugrani egy ablak a szó értelmezésével, definíciójával.
 5. Használja az e-Twinning csoportjainkat, ahol megoszthatja tapasztalatait a kollégáival.
 6. Ha bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a nemzetközi kapcsolattartóhoz (a kézikönyv végén megtalálható az összes szervezet, akikhez fordulhat).

Élvezze az online tanulást!