Outputs

Download

EN – ITDE – HU – TR – RO

Annexes

Desk Researches, questionnaire and analysis per country:

ITDE – HU – TR – RO

Összehasonlító kutatási jelentés

Az összehasonlító kutatási jelentés a következő elemekből épül fel:

  • az oktatási környezetről és az oktatási rendszerről szóló dokumentumelemzés
  • az iskolák és a tanárok korai iskolaelhagyással és az érzelmi neveléssel kapcsolatos igényeit felmérő alapkutatás

A jelentésben arról gyűjtünk ismereteket, hogy a résztvevő országokban milyen az általános vélekedés az érzelmi neveléssel kapcsolatban, illetve milyen módon jelenik meg az iskolákban és az oktatási rendszerben.  Ezek az ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakemberek jobban megérthessék a korai iskolaelhagyás jelenségét. Hasznos információkkal szolgál majd a résztvevők számára az egyes országok oktatási irányelveiről, ami kiemelten fontos ahhoz, hogy sikeresen adaptáljuk Az Érzelmek Didaktikája módszert, alkalmazkodva a helyi környezethez és kultúrához. Ezenkívül hozzájárul a korai iskolaelhagyás problémájára adott eredményes válasz kialakításához (pl. finanszírozás, jogalkotás, tanárképzés és online elérhető képzési programok, stb.).

Célunk egy hatékony eszközrendszer összeállítása, mely megkönnyíti az iskolák felmérést. Különös tekintettel vesszük figyelembe a mennyiségi és a minőségi szempontokat, hogy így valódi, hasznos eredményeket kaphassunk. A releváns információkat standardizált formában gyűjtjük össze és adjuk közre.

EUMOSCHOOL szabadon használható oktatási segédanyag

A nyitott oktatási segédanyag egy tanároknak szóló, Az Érzelmek Didaktikájának adaptálására épülő Moodle-alapú képzés. Az online kurzus 4 különböző célú modulból épül majd fel:

  • Az iskolák, a családok és az oktatás jelenlegi helyzetének általános áttekintése, a felnövekvő nemzedékek nehézségeire reflektálva, az érzelmi nevelés gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek áttekintésével;
  • A főbb elméletek és a legfrissebb kutatások bemutatása, Az Érzelmek Didaktikája-módszerre alapozva;
  • Tanteremben alkalmazható gyakorlatok bemutatása;
  • Az Érzelmek Didaktikája-módszerre épülő beavatkozások tervezése és tantermi megvalósítása.

Interaktív útmutató az EUMOSCHOOL gyakorlatban történő alkalmazásához, valamint a korai iskolaelhagyás átfogó megközelítéséhez

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk az iskolai szektornak az új technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázásával, és támogassuk ezen lehetőségek használatát. Emellett szeretnénk megmutatni, hogy Az Érzelmek Didaktikája-módszer, átfogó megközelítésként, hatékonyan alkalmazható a korai iskolaelhagyás megelőzésére. A segédanyag interaktív módon segíti az iskolák mind belső, mind külső együttműködést a szülőkkel és a szakemberekkel, az EUMOSCHOOL szabadon használható oktatási segédanyag mellett további forrásokat is felhasználva.

ENITDEHUTRRO

Szakpolitikai ajánlások

A szakpolitikai ajánlásokkal szeretnénk hatást gyakorolni a jogalkotókra és más oktatásügyi szakértőkre a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó helyei, nemzeti és európai szinteken történő beavatkozási stratégiájukat illetően. Az ajánlásokat a projektből származó tapasztalatokra építjük, beleértve az összehasonlító kutatás eredményeit, hogy így az adott országok sajátos körülményeihez illő, konkrét javaslatokat tudjunk megfogalmazni, így támogatva a projekt eredményeinek fenntarthatóságát.

ENIT DEHUTRRO