Partnereink

partners-01

A Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” a névadó Danilo Dolci és munkatársai által, 1952 óta Kelet-Szicíliában végzett szociális és oktatási munka tapasztalataira épül. A Központ azért jött létre, hogy a helyi közösségek számára egy olyan valóságot hozzon létre, mely valódi megoldást nyújt a helyi problémákra. Egy olyan kreatív tér kifejlesztését tűzték ki célul, ahol az érzékenyítés elősegítése és az alulról történő tervezés áll a középpontban, kikövezve az utat a valódi változásra. A Központ kezdetektől fogva az erőszakmentes oktatási gyakorlatokat helyzete figyelme fő fókuszába, és egy olyan módszertan kifejlesztésén dolgozott (Reciprocal Maieutic Approach), mely képes megkönnyíteni az iskolák és a helyi közeg kreatív fejlődését.

Jelenleg a Központ non-profit egyesületként fiatalok és felnőttek bevonásával főleg az oktatással kapcsolatos projektekkel dolgozik. Együttműködik iskolákkal, egyetemekkel, különböző intézményekkel, egyesületekkel és szociális csoportokkal, mind helyi, mind nemzetközi szinten.

Honlap: www.danilodolci.org

partners-03

Az Emotional Training Center (ETC) egy civil szervezet, melyet 2012-ben alapított Doktor Schiralli és kutatócsoportja. Az érzelmi intelligenciával és az érzelmi képzéssel kapcsolatos klinikai kutatásokra, oktatási programok értékelésére és tervezésére specializálódtak.

A szervezet kiemelt profilja, hogy különböző területeken végeznek kutatásokat, többek között a fejlődéspszichológiával kapcsolatos neurobiológiai mechanizmusok, az oktatás, vagy a szülők és gyerekek közötti kapcsolat témájában.

Továbbá számos feltáró kutatást végeznek mind Olaszországban, mind Európában az érzelmi nevelés területén. A gyerekek és a tinédzserek általános szorongásának csökkenését tűzték ki célul, mind az iskolában, mind a családban.

Honlap: www.educazioneemotiva.it

partners-07

A Verein Multikulturell – Tyrolean Integration Center (Tiroli Integrációs Központ) egy 1993-ban alapított civil szervezet. Célja a kultúrák közötti párbeszéd és az oktatás elősegítése. Fő célkitűzése, hogy a bevándorlók szakmai, szociális és kulturális integrációját megkönnyítse.

Az egyesület a kormánnyal és egyéb állami szervekkel (mint a kereskedelmi kamara, munkaügyi központok, iskolák, valamint iskola szervezetek és társulások) együttműködésben segíti a bevándorlók szociális és szakmai készségeinek gazdagítását.

Honlap: www.migration.cc

partners-06

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 2005-ben született, majd 2006-ban kezdte meg a működését. Eredeti célja a Rogers Személyközpontú Középiskola fenntartása volt, az évek során azonban mind nemzeti, mind nemzetközi szinten terjeszkedni kezdett, a köz- és a felnőttoktatás, a különböző ifjúsági ügyek és a fenntarthatóság területén dolgozva.

Az Alapítvány alapvetőnek tekinti Carl R. Rogers gondolatait, melyek fő mondanivalója, hogy egy személy csak élő, személyes tapasztalatok és elfogadók kapcsolatok mentén képes megérteni és kiteljesíteni önmagát. Az Alapítvány küldetése, hogy biztosítsa ezt a megértő légkört, valamint hogy elérje, hogy az emberek megértsék ennek fontosságát és tudatosan kezeljék kapcsolataikat.

Állandó tevékenységei mellett az Alapítvány több mint 50 különböző területen végzett projekteket az elmúlt 10 évben – ezek azonban mind egy közös megközelítést követtek: drámapedagógia, művészetterápia, szabadjáték, játékalapú oktatás, érzelmi intelligencia, rendszergondolkodás, szabadidő-pedagógia, tehetséggondozás, e-learning, fenntarthatóságra nevelés, emberi jogok és egyenlő esélyek, személyközpontú szervezetfejlesztés.

Honlap: www.rogersalapitvany.hu/index.php/en

partners-02

A Doğa Schools (Doğa Iskolák) 2002-ben egy iskolával alapult meg. Azóta folyamatosan azon dolgozik, hogy megvalósítsa az eredeti látomást és ezzel párhuzamosan növelje oktatásának minőségét. 2005-2006-ban jelentős növekedésen ment keresztül a szervezet, és több mint 5 kampuszt nyitott Isztambulban. 2008-ban Törökország számos városában nyíltak Doğa Iskolák. Néhány éven belül hatalmas növekedés és siker koronázta munkájukat, 2013-ban további 13 új helyszínt indítottak Isztambulban, ahol jelenleg összesen 40 kampusz működik. A hálózat 2013 óta Törökország számos további városában is folytatja növekedését.

2013/14-ben összesen 85 kampusz működött Törökországban.

Honlap: www.dogaokullari.com/en

partners-04

A University of Gloucestershire (Gloucestershire-i Egyetem) egy három kampuszból álló angol állami egyetem. Kettő közülük Cheltenham-ben, egy pedig Gloucester-ben helyezkedik el: ezek a Francis Close Hall, a Park és az Oxstalls.

Az egyetem több mint 120 alapszintű, valamint több mint 70 posztgraduális kurzust kínál a média, művészetek és technológia, az üzlet és szakmai oktatás, valamint az alkalmazott tudományok területéről. Az egyetem az Egyesült Királyság legjobb 20 egyeteme közé tartozik a pénzügy, az élettudományok, a média, fotó és filmtudományok területén.

A Gloucestershire-i Egyetem, Dél-Gloucestershire és a Stroud egyetem között egy tíz évre szóló egyetértési nyilatkozat született, a felsőoktatás támogatásának érdekében.

Honlap: www.glos.ac.uk

partners-05

A Konzorcium egy egyre növekvő globális közösség, amelyben oktatók kultúrától függetlenül és határokon átívelve dolgoznak közösen annak érdekében, hogy jobban megértsék a tanítás és a tanulás folyamatait, elkötelezve mind a tanárokat, mind a tanulókat a kritikus gondolkozás irányába.

Az RWCT közösség arra a látszólag kielégíthetetlen igényre válaszul jött létre, hogy aktív tanulást hirdető oktatási módszereket szülessenek. A Nemzetközi RWCT Konzorcium ebből a közösségből nőtte ki magát. Munkájuk során a szakmaiságra és az önkéntességre építenek, lehetőséget kínálnak a kutatásra, publikációkon és konferenciákon keresztül terjesztik nézeteiket, valamint a fentieket kombináló projektmunkákon keresztüli szakmai fejlődést biztosítanak. Olyan gyakorló szakembereknek nyújt otthont, akik az eredeti RWCT-elképzeléseket szeretnék továbbépíteni, megváltoztatni, megerősíteni és hatást gyakorolni rájuk, és így jelentős mértékben is hozzájárulni a pedagógusi szakmához.

Honlap: www.rwctic.org