În cadrul proiectului EUMOSCHOOL, metodologia originală „Didactica Emoțiilor” a fost transferată într-o platformă de învățare electronică accesibilă în mod deschis, pentru a o răspândi cât mai mult posibil. În acest capitol prezentăm modul în care a fost adaptată metodologia la această abordare e-learning și ce am făcut pentru a ol testa și adapta la nivel local.

Produsul intelectual nr. 2 – EUMOSCHOOL Resursă Educațională Deschisă (OER) este o platformă de învățare adaptată după DoE adresată profesorilor și plasată în Moodle. Cursul online este împărțit în 4 module cu obiective:

 • Să ofere o imagine de ansamblu asupra situației actuale a școlii, familiei și educației, despre greutățile noilor generații și perspective pragmatice privind utilizarea principiilor educației emoționale;
 • Să prezinte principalele teorii și studii mai recente pe baza DoE;
 • Să explice tehnicile de folosit în clasă împreună cu elevii;
 • Să pregătească profesorii pentru a planifica și gestiona intervențiile DoE în sala de clasă.

 

Ce este o resursă educațională deschisă?

Resursele educaționale deschise (OER) sunt orice tip de materiale educaționale care sunt în domeniul public sau introduse cu o licență deschisă. Prin natura lor, aceste materiale deschise pot fi copiate, folosite, adaptate și re-distribuite liber. OER include manuale, curricule, programe, note de curs, teste, proiecte, materiale audio, video și animație etc.

(Sursa: UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/).

Din octombrie 2016 până în ianuarie 2017, 45 de cadre didactice din 5 țări (Italia, Austria, România, Ungaria și Turcia) au învățat despre baza teoretică a DoE, despre tehnicilor specifice și modul de a gestiona și implementa metodele DoE în școlile lor, la lecții.

Profesorii au participat la o etapă pilot – numită Pilot I – care a fost utilă pentru a testa cursul și a colecta feedback-uri, oferind îmbunătățiri pentru versiunea finală a programului, care poate fi găsit la următorul link: https://eumoschool.eu/OER/

Cursul găzduit de platforma Moodle este disponibil în 6 limbi (italiană, engleză, română, turcă, germană, maghiară).

Ce este Moodle?

Moodle este un acronimul pentru Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (mediu modular de învățare dinamic orientat pe obiecte) și este o platformă de e-learning. Este cea mai utilizată platformă de e-learning din lume, datorită faptului că este versatilă, flexibilă și accesibilă gratuit. Platforma oferă o gamă largă de plug-in-uri care permit profesorilor sau instituțiilor de învățământ să-și creeze cursurile, adaptate la nevoile specifice de învățare ale utilizatorilor lor. Permite de asemenea evaluarea învățării elevilor și crearea unui mediu de învățare specific, adaptat fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare, consultați următorul site web: www.moodle.com.

De ce e-învățare?

UE promovează învățarea electronică încă de la începutul noului mileniu. Îmbunătățirile noilor tehnologii și accesibilitatea mediului de învățare online au facilitat răspândirea acestor noi căi și instrumente de învățare, permițând răspândirea acestei noi oferte educaționale în ultimul deceniu. Există o mulțime de beneficii legate de e-learning: 1) este adaptabil la nevoile de învățare; 2) este la prețuri accesibile, deoarece permite un echilibru bun între costuri și calitate și este adesea gratuit (ca în acest caz); 3) este flexibil, deoarece vă permite să participați la cursuri când sunteți disponibil și în funcție de ritmul personal; 4) este atractiv, datorită utilizării noilor tehnologii; 5) este deschis inovației și schimbării; 6) este o șansă de a face schimb de experiență și de bune practici cu colegi din diferite țări și de a extinde rețeaua profesională.

Datorită e-learning-ului, „profesorii au o atitudine mai pozitivă față de munca lor și sunt capabili să ofere o educație mai personalizată

(Source: UNESCO, The positive Impact of Learning).

Cursul este modular: a fost împărțit în 4 module, cu o durată totală de 40 ore de învățare (necesare pentru citirea completă a tuturor resurselor, realizarea exercițiile și sarcinilor).

În tabelul următor găsiți o prezentare generală a întregului curs, subliniind obiectivele sale generale, cele specifice, temele, conținutul, rezultatele așteptate ale învățării și instrumentele de evaluare utilizate.

Structura

Fiecare modul a fost structurat astfel:

 • Privire de ansamblu / Introducere: aceasta este o introducere pentru fiecare modul, prezentând conținuturile principale, obiectivele și rezultatele așteptate ale învățării pe care profesorii le vor atinge odată ce trec prin modul. Aceasta poate fi văzută pe pagina principală a cursului.
 • Resurse: în această secțiune există toate resursele care furnizează informații teoretice pe tema modulului. Acestea sunt baza activităților din secțiunile următoare ale modulului.
 • Sarcini: în această secțiune, profesorii au ocazia să verifice înțelegerea conținutului principal al modulului, prin întrebări, exerciții și așa mai departe. Aceasta este o parte importantă a cursului, deoarece permite profesorilor să își dea seama de nivelul lor de înțelegere a subiectului.
 • Colaborare: acesta este un forum pe care profesorii îl pot utiliza pentru a demara o discuție pe tema modulului și pentru a discuta cu ceilalți colegi, pentru a schimba experiențe și opinii cu privire la conținutul prezentat în modul, precum și pentru a împărtăși bune practici, dacă este cazul.
 • Autoevaluare: această secțiune oferă sugestii profesorilor pentru parcursul lor de învățare, stimulând procesul de autoevaluare și reflecțiile pe conținuturile dobândite și pe marginea experiențelor practice.

Profesorii trebuie să completeze toate sarcinile pentru a trece de la un modul la altul, ceea ce garantează pregătirea completă a fiecărui utilizator.

Monitorizare și evaluare

În timpul Pilotării I, s-a realizat un sistem complex de monitorizare și evaluare a cursului online, permițând astfel colectarea feedback-urilor utilizatorilor pentru a îmbunătăți versiunea finală a EUMOSCHOOL OER.

Următorul tabel prezintă sistemul care a fost utilizat în timpul Pilotării I:

Activitatea de monitorizat Tipul activității Mijloace Ce s-a monitorizat / măsurat
 

 

 

 

 

 

 

Pilotarea I

Cursul online
 • un chestionar online la capătul fiecărui cu întrebări deschise, scală Lickert,  punctaje.
 • Conținuturi
 • Activități
 • aspecte tehnice generale ale cursului
Experiențele de învățare
 • 3 întâlniri față în față (înainte d curs, la mijlocul cursului și pentru evaluarea finală) cu grupuri focus
 • chestionar online
Autoevaluarea:

 • așteptărilor
 • abilităților TIC
 • competențelor cheie
 • înțelegerii DoE
 • nivelului de implicare
 • conținuturilor dobândite în domeniul PTȘ și educația emoțională

 

 

Toate aceste activități de monitorizare și evaluare au fost realizate de un tutore care a ținut legătura cu profesorii pentru întreaga perioadă a Pilotării I. Tutorele a oferit sprijin pentru profesori, atât pentru organizarea și planificarea implementării DoE în sălile de clasă cât și pentru orice incertitudine sau neclarități teoretice în timpul utilizării tehnicilor DoE cu elevii. În plus, tutorele a organizat întâlniri on-line și față în față cu fiecare profesor când a fost necesar, pentru a înțelege nevoile specifice și pentru a oferi sprijin în intervenția din sala de clasă.

De la pilotare la versiunea finală

Profesorii au dat feedback în timpul întâlnirilor cu tutorii și pe platforma online: în general, majoritatea profesorilor au apreciat cursul online; cu toate acestea, au sugerat câteva îmbunătățiri care trebuie luate în considerare pentru a îmbunătăți experiența învățării. Nivelul de succes al testului final cu privire la conținut a fost destul de ridicat și acest lucru a asigurat o implementare solidă în școli. Experiența în domeniul e-învățării permite schimbarea și adaptarea traseului individual de învățare în funcție de nevoile de învățare. Pilotarea a permis parteneriatului să dezvolte în plus propunerea de conținut a cursului online, atingând rezultatul prezentat astăzi, îmbogățit cu numeroase instrumente de sprijin.

În urma feedback-ului oferit de profesori, s-au operat unele schimbări. Versiunea finală a cursului online a fost îmbogățită cu un glosar al termenilor specifici utilizați în resursele teoretice, precum și de infograficele și activitățile noi pentru a facilita și a îmbogăți în continuare experiența cadrelor didactice. Structura prezentată mai sus a fost dezvoltată pentru a putea fi folosită autonom pe viitor (s-au adăugat quiz-uri cu corecții automate, exerciții care sprijină învățarea), asigurând astfel durabilitatea cursului și permițând oricărui profesor să învețe despre Didactica Emoțiilor și după încheierea proiectului.

Câteva sugestii referitoare la e-învățare

Sunteți nefamiliarizat cu e-learning? Nu vă speriați, nu este atât de greu cum pare. Odată ce vă înregistrați și vă conectați la platformă, descărcați ghidul de utilizator din curs și urmați instrucțiunile. Iată câteva sfaturi referitoare la e-learning:

 1. Urmați întotdeauna ordinea structurată a secțiunilor din module: Prezentare >>> Resurse >>> Sarcini >>> Colaborare >>> Autoevaluare. Fiecare secțiune este pregătitoare pentru următoarea parte, deci nu omiteți nici o parte din ea.
 2. Utilizați infograficele la sfârșitul fiecărei „cărți”: vă vor ajuta să obțineți o imagine de ansamblu asupra subiectului despre care ați citit.
 3. Dacă vă este greu să citiți pe ecran: descărcați textul în format pdf la sfârșitul fiecărui modul. Acest lucru vă va ajuta să parcurgeți temele, să beneficiați de sursele de informații și să aprofundați informațiile, dacă este necesar. Există, de asemenea, câteva resurse PPT disponibile pentru descărcare.
 4. Dacă un termen e greu de înțeles, dați clic pe cuvântul evidențiat pe text: o explicație sau o definiție a termenului pe care ați făcut clic va clarifica sensul acestuia.
 5. Accesați grupul nostru de e-twinning pentru a vă compara experiența cu cea a colegilor dumneavoastră.
 6. Pentru orice alte îndoieli, luați legătura cu persoana de contact național (consultați lista de contacte de la sfârșitul acestui manual).

Bucurați-vă de e-learning!