EUMOSCHOOL projesi kapsamında, orijinal Duyguların Didaktikleri metodolojisi, mümkün olduğu kadar yaygın bir şekilde yayılması için açık bir şekilde erişilebilir bir e-öğrenme platformuna aktarılmıştır. Bu bölümde, metodolojinin bu e-öğrenme yaklaşımına nasıl uyum sağladığını ve bunu test etmek ve yerel düzeyde uyarlamak için neler yaptığımızı okuyabilirsiniz.

Çıktı 2 – EUMOSCHOOL Açık Eğitim Kaynağı, öğretmenlere hedeflenen ve Moodle’a yerleştirilen Duyguların Didaktiğin’den uyarlanmış bir kendi kendine öğrenme platformudur. Çevrimiçi kurs, belirli amaçlarla 4 modüle ayrılmıştır:

 • Okul, aile ve eğitimin mevcut durumu hakkında, duygu eğitim ilkelerinin kullanımında yeni nesillerin ve faydacı bakış açılarının zorlukları hakkında genel bir bakış sunmak.
 • Temel teorileri ve Duyguların Didaktiği temelinde daha güncel çalışmaları öğrenmek.
 • Öğrencilerle sınıfta kullanılacak teknikleri öğrenmek.
 • Duyguların Didaktiği’nin sınıftaki müdahalelerini nasıl planlayıp yöneteceğinizi öğrenmek.

Açık Eğitim Kaynağı Nedir?

Açık Eğitim Kaynakları (OER), kamuya açık alanda bulunan veya açık bir lisansla sunulan her türlü eğitim materyalidir. Bu açık materyallerin doğası, herkesin yasal olarak özgürce kopyalayabileceği, kullanabileceği, uyarlayabileceği ve yeniden paylaşabileceği anlamına gelir. OER’ların çeşitliliği ders kitaplarından müfredata, ders programına, ders notlarına, ödevlere, testlere, projelere, ses, video ve animasyonlara kadar uzanmaktadır.

(Source: UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/).

Ekim 2016’dan Ocak 2017’ye kadar 5 ülkeden (İtalya, Avusturya, Romanya, Macaristan ve Türkiye) 45 öğretmen,Duyguların Didaktiği’ne ait teorik temelleri, teknikleri ve metodun yöntemlerini okullarında ve  derslerinde  nasıl  uygulayacaklarını öğrenmişlerdir.

Öğretmenler, Pilot I adı verilen bir pilot aşamaya katılmışlardır. Bu kursu test etmek ve geribildirimleri toplamak, çıktının son versiyonunda  iyileştirmeler sağlamak için aşağıdaki linkte yer alan yararlı bir programdır: https://eumoschool.eu / oer /

Kurs, Moodle platform içinde 6 dilde (İtalyanca, İngilizce, Romence, Türkçe, Almanca, Macarca) mevcuttur.

Moodle nedir?

Moodle adı, Modüler Nesneye Dayalı Dinamik Öğrenme Ortamı’nın bir kısaltmasıdır ve bir e-öğrenme platformudur. Çok yönlü, esnek ve açık kaynak olması nedeniyle dünyada en çok kullanılan e-öğrenme platformudur. Platform, öğretmenlerin veya diğer eğitim kurumlarının, kendi kullanıcılarının özel öğrenme ihtiyaçlarına göre kendi kurslarını oluşturmalarına izin veren geniş bir eklenti yelpazesi sunar. Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek ve her konu için uyarlanabilir belirli bir öğrenme ortamı oluşturmak için izin verir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: www.moodle.com.

Neden e-Öğrenim?

AB, yeni Milenyum’un başlangıcından bu yana e-öğrenmeyi teşvik etmektedir. Yeni teknolojilerin iyileştirilmesi ve çevrimiçi öğrenme ortamının erişilebilirliği, bu yeni eğitim yollarının ve araçlarının yayılmasını kolaylaştırmıştır ve bu yeni eğitim teklifinin son on yılda çoğalmasına olanak sağlamıştır.

E-öğrenmeye bağlı birçok avantaj vardır:

 1. öğrenme ihtiyacınıza uyarlanabilir;
 2. uygun fiyatlıdır, iyi bir kalite dengesi – maliyete sahiptir ve genellikle ücretsizdir. (bu durumda olduğu gibi);
 3. esnektir , uygun olduğunuzda ve  kişisel ritminize göre katılmanıza izin verir ;
 4. cazipdir , yeni teknolojilerin kullanımı sayesinde cazip hale gelir;
 5. yeniliklere ve değişime açıkdır.
 6. Son olarak, farklı ülkelerden gelen meslektaşlarınızla uzmanlık ve iyi uygulama alışverişi yapma ve profesyonel ağınızı büyütme şansınız olur.

E-öğrenme sayesinde, “öğretmenler çalışmalarına karşı daha olumlu bir tutum sergilerler ve daha kişiselleştirilmiş öğrenim sağlayabilirler”

(Source: UNESCO, The positive Impact of Learning).

Kurs modüler olarak tasarlanmıştır: 4 modülde bölünmüş, toplam 40 saatlik öğrenme süresi (tüm kaynakların, alıştırmaların ve görevlerin geliştirilmesi) dikkate alınarak yapılmıştır.

Aşağıdaki tabloda, tüm dersin ana hedefleri, özel olanları, konuları, içeriği, beklenen öğrenme çıktıları ve kullanılan değerlendirme araçlarını vurgulayan bir genel bakış gösterilmektedir:

Yapı

Her modül aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

 • Genel Bakış / Giriş: Bu her modül için bir giriştir, öğretmenlerin modüle girdiklerinde ulaşacakları ana içerik, amaç ve beklenen öğrenme çıktılarını gösterir. Kursun ana sayfasında görülebilir.
 • Kaynaklar: Bu bölümde, belirli bir modülün konusuyla ilgili teorik bilgi sağlamayı amaçlayan tüm kaynaklar vardır. Bunlar, bir sonraki modülün bölümlerinin faaliyetlerinin temelini oluşturur.
 • Görevler: Bu bölümde, öğretmenler soruların, sınavların, alıştırmaların ve benzerleri yoluyla, modülün ana içeriğini anlamalarına göre test edilecektir. Bu, dersin önemli bir parçasıdır ve öğretmenlerin konuyla ilgili anlama düzeylerini anlamalarına izin verir.
 • İşbirliği: Bu, öğretmenlerin modüldeki konuyla ilgili bir tartışma açmak ve diğer meslektaşları ile tartışmak, geri bildirimleri paylaşmak için kullanabilecekleri bir forumdur. Modülde sunulan içerikle ilgili görüşün yanı sıra, iyi uygulamaların paylaşılması içindir.
 • Kendi kendini değerlendirme: Bu bölüm, öğretmenlerin öğrenme yollarını düşünmeleri için tavsiyelerde bulunmalarını ve eğitimciler olarak rolleri kapsamında edindikleri içerikler üzerinde kendi kendini değerlendirme sürecini teşvik etmelerini istemektedir. Tüm bölümler ardışık bir sırada sunulur. Öğretmenler, bir modülden diğerine geçmek için tüm görevleri tamamlamalıdır ve böylece her bir kullanıcıya tam bir eğitim verilmesi sağlanır.

İzleme ve Değerlendirme

1.Pilotlama sırasında, online ders etrafında karmaşık bir izleme ve değerlendirme sistemi yapılandırılmıştır, böylece kullanıcıların EUMOSCHOOL OER’in son versiyonundaki deneyimini iyileştirmek için geri bildirimlerini toplamasına izin verilmiştir.

Aşağıdaki tablo I pilotlama sırasında kullanılan sistemi göstermektedir:

Tablo 1: Pilotlama sırasında kullanılan sistemler

İzlenecek etkinlik

 

Akitivite tipi Amaçlar Neler izlendi / Ölçüldü

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pilotlama

Online kurs ✓        Her modülün sonunda açık cevaplar, likert skalası, derecelendirme ile bir çevrimiçi anket.

 

✓        İçindekiler

✓        Etkinlikler

✓        Kursun genel teknik performansı

 

Öğrenme deneyimi ✓               Odak gruplarıyla 3 yüz yüze görüşme (ilk, orta ve son değerlendirme)

✓               Çevrimiçi anket

 

Öz değerlendirme:

✓ Beklentiler

✓ BİT(bilişim ve iletişim teknolojileri) becerileri

✓ Anahtar yeterlilikler

✓ Duyguların Didaktiği anlayışı

✓        Katılım seviyesi

✓ Erken Okuldan Ayrılma ve Duygu Eğitim

 

 

Tüm bu izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Pilot I’in tüm dönemi için öğretmenlerle temas halinde olan bir eğitmen tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitmen, sınıfta Duyguların Didaktiği uygulamasının organizasyonu ve planlanması ve öğrencilerle Duyguların Didaktiği tekniklerinin kullanımı sırasında herhangi bir şüphe ya da teorik belirsizlik için öğretmenlere tam olarak destek vermiştir.

Ayrıca, eğitmen, özel ihtiyaçları anlamak ve sınıfta müdahaleye destek vermek için gerektiğinde her öğretmenle çevrimiçi ve yüz yüze toplantılar düzenlemiştir.

Pilot uygulamadan son sürüme

Öğretmenler, geri bildirimlerini eğitmenlerle yapılan toplantılarda ve çevrimiçi kursta vermişlerdir: genel olarak öğretmenlerin çoğunluğu çevrimiçi kursa katılmıştır; Yine de, öğrenme deneyimini geliştirmek için bazı iyileştirmeler yapılmasını önermişlerdir. İçerikle ilgili son testte başarı düzeyi oldukça yüksektir. Okullarda güçlü bir uygulama sağlanmıştır.

E-Öğrenme deneyimi – belirtildiği gibi – öğrenme yolunun hedefin öğrenme ihtiyaçlarına göre değişmesine ve ince ayar yapmasına izin verir. 1.pilotlama ortaklığın, çevrimiçi kursun içerik önerisini daha da geliştirmesine ve günümüzde gösterilen ve birkaç destek aracıyla zenginleştirilmiş sonuca ulaşmasına olanak tanımıştır.

Öğretmenlerin sağladığı geri bildirimlerin ardından bazı değişiklikler yapılmıştır. Çevrimiçi kursun son sürümü, teorik kaynaklarda kullanılan en özellikli terimlerin sözlüğünün yanı sıra, öğretmenlerin deneyimini daha da kolaylaştırmak ve zenginleştirmek için Infografikler ve yeni aktivitelerle zenginleştirilmiştir.

Daha önceki genel taslakta sunulmuş olan yapı, geleceğe kendi kendine yetebilmeleri için geliştirilmiştir (akran öğrenimini destekleyen alıştırmalarla birlikte, otoriter düzeltmelere sahip sınavlar eklenmiştir. Bu sayede derse sürdürülebilirlik kazandırılır ve öğretmenlerin proje süreci sonunda da Duyguların Didaktikleri hakkındaki bilgilerini artırmasına izin verilir.

E-öğrenme deneyiminiz için bazı öneriler

E-öğrenmede yeni bir kullanıcı mısınız? Korkmayın,bu göründüğü kadar zor değildir. Bir kere kaydolduktan ve platformda oturum açtıktan sonra, kursun kullanıcı kılavuzunu indirin ve talimatları izleyin. İşte e-öğrenme deneyiminizle ilgili birkaç ipucu:

 1. Her zaman modüllerdeki yapılandırılmış bölümlerin düzenini takip edin: Genel Bakış >>> Kaynaklar >>> Görevler >>> İşbirliği >>> Öz değerlendirme. Her bölüm bir sonraki için hazırlıktır , bu yüzden herhangi bir bölümünü atlamayın.
 2. Her bir “kitap kaynağı” nın sonunda Infografikler’i kullanın: onlar okuduğunuz konu hakkında bir genel bir bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaklardır.
 3. Ekrandan okumak zorsa: her modülün sonunda pdf formatında olan metni indirin. Bu, konuları, bilgi kaynaklarını düzeltmeniz ve gerektiğinde derinleştirmeniz için size yardımcı olacaktır. İndirilecek bazı başka PPT kaynakları da vardır.
 4. Anlamakta zorlanacağınız bir terim bulursanız, metindeki vurgu kelimesine tıklayın: tıkladığınız terimin açıklaması veya tanımı, şüphelerinizi açıklığa kavuşturur.
 5. Deneyiminizi meslektaşlarınızla karşılaştırmak için e-Twinning grubumuza erişin.
 6. Başka herhangi bir karasızlık duyduğunuzda , ulusal irtibat noktanıza başvurun (bu el kitabının sonundaki organizasyon irtibat listesine bakın).

E-öğrenmenin tadını çıkartın!