EUMOSCHOOL projesi, 6 ülkeyi (İtalya, İngiltere, Macaristan, Romanya, Türkiye, Avusturya) kapsayan okullarda “Duygu Eğitimi” nin yenilikçi öğretim programının ve kapsayıcı yeni yöntemlerin gelişimi, test edilmesi ve uygulanmasını, bunun yanı sıra Erken Okul Terki olgusunun azaltılması için etkili önleyici bir model sağlamayı hedeflemektedir. EUMOSCHOOL eğitim personeli ve öğrencilerin (6 yaşından 16 yaşına kadar) ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi öğretim programı/ eğitimsel yöntemler / eğitimleri geliştirecektir.

Bu proje, “Duygu Eğitimi” üzerine 16 yıllık tecrübe ve araştırmanın sonucunda AB düzeyinde adapte edilmiş İtalyan metodolojisi “Didattica delle Emozioni”© (Duyguların Didaktiği)’ne dayanır. Bu metodoloji, öğrencilerin dönüşümsel temel yeterlilikleri ve mutluluğunu artırmak amacıyla 3000 öğretmen, öğrenci, ebeveyn/eğitmen üzerinde başarıyla test edilmiştir. Böylece erken okul bırakmayı düşürürken, öğretmen ve pedagojik personelin profesyonel yetkinlikleri artacaktır.

EUMOSCHOOL,  “Duygu Eğitiminin” okul programına adapte edilmesi ve pilotlanması yoluyla, geniş çapta öğrenci, öğretmen, personel ve okula bu adapte edilmiş metodolojinin yayılmasını hedeflemektedir.

EUMOSCHOOL un özel amaçları şunlardır:

  • Erken okul terkinin azalmasında etkisi olan tüm öğrenciler için,  okul müfredatı içinde duygu eğitimi önleyici yaklaşımın entegrasyonu ile etkili erken okul terki stratejilerine katkıda bulunmak;
  • Duygu eğitimi yoluyla; ruhsal bütünlüğü desteklemek ve duygusal rahatsızlık risklerini en aza indirmek için, öğrenciler arasındaki dönüşümsel beceriler ve yeterliliklerin değerlendirmelerinin ve gelişimlerinin teşvik edilmesi;
  • Öğretmenlerin, pratik teknikler ve değerlendirme araçları ile birleştirilmiş  Açık Eğitim Kaynakları yolu ile kullanılan ve tüm sınıf seviyesinde uyarlanmış erişilebilir erken okul terkinde önleyici yaklaşım  ile mesleki becerilerini arttırmak;
  • Avrupa’da okul eğitimin paydaşları ile diyalogu teşvik etmek için ağ ve etkinlikler aracılığıyla öğretmeye bütünsel işbirlikli yaklaşımları desteklemek ve erken okul terki ve dezavantajlı grupta yer alan çocuklar ve gençleri desteklemek için iyi uygulamaların değişimini teşvik etmektir.

EUMOSCHOOL içinde, dört ana proje sonucu geliştirilmiştir:

Karşılaştırmalı Araştırma Raporu

Her ortak ülkenin eğitimsel içeriği, okulların ve öğretmenlerin erken okul terkinin önlenmesi ve duygu eğitimine dair ihtiyaçları hakkında ön araştırma raporlarıdır.

Eumoschool Açık Eğitim Kaynağı (Open Education Resource/OER)

Moodle’da yer alan Duyguların Didaktiğinden adapte edilen öğretmenlere yönelik bireysel öğrenme platformudur.

İnteraktif Kılavuz

Erken okul terki için bütünsel yaklaşım olarak Eumoschool uygulaması için interaktif kılavuzudur.

Politika Önerileri

Amacı politika yapıcıların ve diğer paydaşların erken okul terki stratejilerini yerel, bölgesel ve Avrupa seviyelerinde etkilemek olacak belgedir.

Erasmus Plus programı nedir?

Erasmus+, AB’nin 2014 – 2020 dönemi için Avrupa’da eğitim, öğretim, gençlik ve spor destekleme programıdır. 14.7 milyar Avroluk bütçesi, 4 milyon Avrupalının eğitim, öğretim, deneyim kazanma ve yurtdışında gönüllü olma fırsatları sunmaktadır.

Erasmus+ Programı, Program Ülkelerinin, eğitim, öğretim ve gençlik alanları boyunca formel, yaygın ve informal öğrenime desteği birleştirerek, yaşam boyu öğrenme perspektifinde Avrupa’nın yetenek ve sosyal varlıklarını etkin bir şekilde kullanma çabalarını desteklemek için tasarlanmıştır. Program ayrıca, özellikle yüksek öğretim ve gençlik alanlarında, Ortak Ülkeler ile işbirliği ve hareketlilik fırsatları geliştirmektedir.

Erasmus+ hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki web sitesini kontrol edin: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

BU KILAVUZUN YAPISI

Bu ürünün temel amacı, okul sektörüne, Duyguların Didaktiği bütünsel bir yaklaşım olarak uygulayarak Erken Okul Terki (EOT)’nin önlenmesinde yeni teknolojilerin potansiyelini kullanma kapasitelerini geliştirmeye yardımcı olmaktır.

Bu nedenle, bu Rehberler, öğretmenlerin günlük çalışmaları sırasında Duyguları Öğretme tekniklerini kullanarak desteklemelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur: Bunu yapmak için, bu teknikleri test eden öğretmenlerin geri bildirimleri, 2017 yılında toplanmış, metodolojinin geliştiricileri ve eğitim alanındaki profesyoneller ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve öğretmenler ve diğer eğitim profesyonelleri tarafından kullanımı kolay, karmaşık ve eksiksiz bir araç seti sunmak için, Erken Okuldan Ayrılma ile mücadeleye somut olarak katkıda bulunabilecek etkili bir bütünsel yaklaşımı etkinleştirmek için anahtar çalışmalar paylaşılmıştır.

Ayrıca, proje deneyimini ve projeye katılan tüm 45 öğretmenin her birini kullanmak için, bu kılavuzlar 2 farklı biçimde üretilmiştir:

  • Duyguların Didaktiklerinin uygulanmasına doğrudan 20’den fazla video aracılığıyla katılan öğretmenlerin, öğrencilerin ve eğitim profesyonellerinin deneyimlerini izlemeyi ve duymayı sağlayan etkileşimli bir kılavuz
  • Saklanabilir basılı bir kopya ve basılabilir şeklinde bu, öğretmenler tarafından ders sırasında, önlerinde dizüstü bilgisayarlar yokken kullanılabilir.

Mevcut Yönergelerin yapısı şu şekildedir: 

Okullarda duygu eğitiminin önemi

Okullarda duygu eğitimi konusuna bir giriş olarak, profesyonellerle yapılan iki görüşme bu kılavuzlara giriş niteliğinde olmuştur:

Gloucestershire Üniversitesi’nden (İngiltere) bir eğitim psikoloğu ve İtalya’dan bir okul müdürünün katkıları iyi bir başlangıç ​​noktası olmuştur çünkü eğitimde neden duygu eğitiminin çok önemli olduğunu burada açıkça belirtmişlerdir.

Duyguların Didaktiği nedir? 

İkinci bölümde ise, Duygu Eğitimi Bölümü – EUMOSCHOOL ana metodolojisi – Duyguların Didaktiğini orjinal olarak geliştiren ve son 18 yılda test eden Duygu Eğitim Merkezi’nin iki kurucusu ile yapılan bir röportaj ile paylaşıldı.

Bütüncül bir yaklaşım nasıl sağlanır? 

Bu bölüm, sınıfınızdan bütün okulun tam katılımına kadar bütünsel bir yaklaşımın nasıl başlatılacağına dair öneriler sunar.

EUMOSCHOOL Açık Eğitim Kaynağı 

Üçüncü bölümde, Duyguların Didaktiğinin çevrimiçi bir e-öğrenme kursuna dahil edilmek üzere nasıl uyarlandığı iyi bir şekilde açıklanmıştır. Moodle tabanlı platform, duygu eğitiminin arkasındaki teorik temelleri, Duyguların Didaktiği tekniklerini ve okullarda kullanımlarını tanıtan dört modüle ev sahipliği yapmaktadır.

Okullarda Duyguların Didaktiği nasıl kullanılır?

Bu bölümde, tüm 18 Duyguların Didaktiği teknikleri tanıtılmıştır: EUMOSCHOOL içinde pilot uygulamada yer alan öğretmenlerin günlük çalışmalarında nasıl kullandıkları hakkında kısa videolar çekilmiştir.

Mevcut üründe, sınıftaki tekniklerin nasıl uygulanacağı konusundaki deneyimin ve önerilerin açıklamasını okumak mümkün olsa da, bu ürünün çevrimiçi versiyonunda adım adım, uyarlanmış, öğrencilerin nasıl tepki gösterdiği veya tekniklerin ders akışı ile bütünleştirileceği ve videoların nasıl kullanıldığı hakkında gerçek bir izlenim elde etmek mümkündür.

Durum çalışmaları 

Bu bölüm, Duyguların Didaktiği’nin okullardaki etkisinin gerçek yaşam örneklerine, örnek olaylarla, EUMOSCHOOL’da yer alan öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyimleriyle ilgili referanslara adanmıştır. Vaka çalışmaları dört bölüme ayrılmıştır:

  • Belirli teknikler bireysel öğrencilere nasıl yardımcı oldu?
  • Öğretmenler deneyimi nasıl inceledi?
  • Teknikler sınıfın uyumunu nasıl etkiler?
  • Daha geniş topluluk nasıl olabilir?

Sıkça Sorulan Sorular

Son olarak, ders planında yer alan tekniklerin nasıl bir araya getirildiği, duygularla ilgili tartışmaların nasıl yapılacağı ve tekniklerin uygulanmasından kaynaklanan zor durumların ortaya çıkması durumunda neler yapılacağı gibi sıkça sorulan sorulara bazı pratik öneriler verilmiştir.