EUMOSCHOOL’un üçüncü ulus ötesi toplantısı 17-18 Kasım 2016’da İngiltere’nin Cheltenham kentinde yapıldı. Gloucestershire Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantı,  halihazırda elde edilen sonuçların derinleştirilmesi ve projenin bütün ortakları ile birlikte bir sonraki adımların planlanması için bir şans oldu.

Özellikle, ortaklar Erken Okul Terki (ESL) önleme yaklaşımı olarak Duygu Eğitimi ve Duyguların Didaktiği tekniklerinin önemini öğrenmeleri için öğretmenlere yönelik çevrimiçi bir kurs olan EUMOSCHOOL OER’in Pilot I uygulamaları hakkında görüştüler. Nitekim, ders tamamlandıktan sonra, öğretmenler sonraki aşamada Pilot II sırasında, edindikleri bilgi birikimlerini sınıflarında uygulayacaklardır.

Toplantı, önümüzdeki yıl kullanılacak araç ve yaklaşımları belirlemek için de önem taşımaktadır. Öğretmenler – eğitmenler tarafından desteklenmektedir – tekniklerin etkisini öğrencilerle birlikte 3 farklı düzeyde izleyecekler: 1) duygusal yeterlilikleri; 2) çapraz becerileri ve temel yeterlilikleri; 3) duygusal refahları ile bağlantılı olarak öğrencinin öğrenme potansiyelinin gelişimi. Bu, Duyguların Didaktiği Metodolojisini ulusal düzeyde daha iyi bir şekilde nasıl değiştireceğinize ve uyarlayacağınıza, böylece daha güçlü bir etkiye sahip olmanıza imkan verecektir.

Pilot II aşaması, kullanıcılarının Duyguların Didaktiğini erken okul terkini önlemek için bütüncül bir yaklaşım olarak uygulamalarına adım adım rehberlik edecek olan İnteraktif Kılavuzun oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Bu aracın içeriği, Eylül 2017’de kullanılmaya hazır nihai hali ile çevrimiçi kursa da entegre edilecektir.

Dahası, ortaklar – her ülkede yapılan farklı seminerler sayesinde – geri bildirimleri erken okul terkini önlemek için Duygusal eğitimin teşvik edilmesi için Politika Önerilerinin geliştirilmesi için hayati önem taşıyan yerel paydaş ağlarını oluşturmaya başladılar. Cheltenham’daki toplantı, ortaklara geri bildirimlerin toplanmasını etkin bir şekilde planlamalarına izin vererek belgenin başarılı bir şekilde geliştirilmesini sağladı.

Bir sonraki EUMOSCHOOL toplantısı 2017 baharında Macaristan’da yapılacak.

Daha fazla bilgi için lütfen alberto.biondo@danilodolci.org  ile iletişime geçin.