Son aylarda, EUMOSCHOOL ortaklığı, ilk Fikri Çıktı ile bağlantılı araştırmayı sonuçlandırmayı başardı: Karşılaştırmalı Araştırma. Bu araştırma iki farklı evreden oluşmaktadır:

  • Eğitim içeriği ve sistemi üzerine bir masa başı araştırması/ikincil araştırma (Eğitim ve Öğretim Stratejisi 2020 kriterleri, Avrupa 2020 envanter alıştırmaları, uluslararası literatür referansları, duygu eğitiminin okuldaki iyi uygulamaları vb.);
  • Erken okul terkinin önlenmesi ve duygu eğitimine ilişkin okulların ve öğretmenlerin ihtiyaçları üzerine birincil bir araştırma.

Bu araştırmanın geliştirilmesinde iki temel amaç vardı:

  • Duygu eğitiminin, projenin dahil olduğu ülkelerdeki okullar ve eğitim kurumları (bu örnekte, İtalya, Avusturya, Romanya, Macaristan ve Türkiye) arasında ne kadar yaygın olduğuna ilişkin bilgi üretmek.
  • projenin sonraki adımlarını her bağlamda Ulusal düzeyde uyarlamak için ortaklara ülkelerinin eğitim politikaları hakkında yararlı bilgiler sağlamak.

Araştırma, farklı evrelerde geliştirildi: Birincisi, proje konusuna temel teşkil eden temel kavramlarına açık bir tanım getirmek için uluslararası seviyede bu kavramlara odaklandı. (Duygu Eğitimi, Duygusal Zeka ve ilgili beceriler, Erken Okul Terki vb.). Bu durumda, bu kavramların ulusal düzeyde kabul görmüş / uyarlanmış / asimile edilmiş oldukları incelendi, ve her ülkede duygu eğitimi ve Erken Okulu bırakma konusu ile kalmayıp, aynı zamanda duygusal sağlığın daha iyi bir okul performansına ne kadar katkıda bulunabileceği konusunda da iyi uygulamalar veya çalışmaları inceledi. Son olarak, ulusal düzeyde ihtiyaç analizine odaklanan birincil araştırma gerçekten iyi sonuçlar vermiştir: 5 ülkeden 503 öğretmene bir çevrimiçi anketle ulaşılmışken, Sahada çalışan profesyonellerin ihtiyaçlarını tanımlayabilmek için eğitim alanındaki 50 uzmanla görüşülmüştür. Genel sonuç, EUMOSCHOOL ortaklığına öğretmenlerin ve her ülkedeki eğitim uzmanlarının ihtiyaçlarını net bir görüntü kazandırmaktadır: Görüşülen hedefin ifade ettiği ortak bir ihtiyaç, duygu eğitimi konusunda bir eğitim vermek ve erken okul terkini önlemek ve öğrenciler üzerinde güçlü bir etki yaratmak için etkin bir şekilde okullar ve aileleri de içeren bütüncül bir müdahale yapmaktır.

Araştırma, konsorsiyumda yer alan ülkelerin dilinde (İngilizce, İtalyanca, Türkçe, Macarca, Romence, Almanca) hazırlanacak. Bu arada, buradan sonuç ve öneriyle birlikte bir özet indirebilirsiniz.

Toplanan veriler, projenin Moodle Platformu’ndaki bilgileri birleştirmek için yararlı olacaktır. Moodle platform Duyguların Didaktiği ile ilgili online kurstur , pilot uygulama ile ortak ülkelerin her birinde öğretmenler tarafından kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen  alberto.biondo@danilodolci.org   ile iletişime geçin.