EUMOSCHOOL OER’in 1. Pilot uygulaması tüm ortak ülkelerde başladı. Bu çevrimiçi kurs, EUMOSCHOOL – Erken Okul Terkini Önlemek için Duygu Eğitimi Projesi kapsamında öngörülen ikinci Fikri Çıktıdır.

Online kurs 5 ülkede (İtalya, Avusturya, Romanya, Macaristan, Türkiye) 40’tan fazla öğretmen içerir. Kursun çevrimiçi kullanıcıları, okul ortamında Duyguların Didaktiği tekniklerini uygulayarak, erken okul terkini önlemek için bir araç olarak Duygu eğitimini öğrenme fırsatına sahip olacaklardır.

Dersin amacı aşağıdaki gibidir:

  • Öğretmenlere, okul, aile ve eğitimin mevcut durumu, yeni nesillerin zorlukları ve duygu eğitimi ilkelerinin kullanımına yönelik pragmatik perspektifler hakkında genel bir bakış sunmak;
  • Duyguların Didaktiği temel teorilerini ve güncel çalışmalarını öğrenmek;
  • Sınıfta öğrencilerle birlikte kullanılacak teknikleri öğrenmek;
  • Sınıf ortamında DoE müdahale eğitimini nasıl planlayacağınızı ve yönetebileceğinizi öğrenmek.

Çevrimiçi ders tarafından planlanan öğrenme yolu, 4 modülden yapılandırılmıştır. Her modül 5 bölüme ayrılmıştır: 1) Kaynaklar: ana teorik içerik; 2) Görevler: İçeriğe ilişkin etkinlikler; 3) İşbirliği: öğretmenler arasında akran öğrenimini geliştirmeyi amaçlayan faaliyetler; 4) Kendini değerlendirme: öğretmenlerin öğrenme yollarında kendilerini yansıtmalarını teşvik etmeyi amaçlayan faaliyetler; 5) Geri bildirim: Modüldeki deneyimle ilgili bir anket.

Öğretmenlerin tüm çalışmaları, öğrenme yollarını titizlikle takip ederek her ülkede bir eğitmen tarafından izlenmektedir. Bu çıktının ilk versiyonudur: gelecek yıl öğretmenlerin bu aylarda verdiği sürekli geribildirim sayesinde yeni, güncellenmiş ve zenginleştirilmiş bir sürümü yüklenecektir.

Son olarak, çevrimiçi ilk eğitimden sonra, öğretmenler, katılımcı ülkelerin hepsinde Duyguların Didaktiği  tekniklerini  uygulamaya koyacak olan Pilot II’ye katılma şansına sahip olacaklardır.

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen alberto.biondo@danilodolci.org  ile iletişime geçin.