GYAKORLAT  Érzelmi videó
Ország Ausztria
Évfolyam / Bevont diákok életkora 14-16 évesek
Környezet (Milyen helyszínen próbálták ki a gyakorlatot? Hogy volt berendezve a terem, amennyiben releváns? )  Átmeneti osztály Innsbruck-bán

A diákok körben ülnek

Szükséges eszközök (amennyiben releváns) Székek, nagyobb terem
Fejleszteni kívánt érzelmi kompetenciák)

(Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése, Érzelmek kezelése) 

Érzelmek felismerése, Érzelmek megélése, Érzelmek kezelése
Fejleszteni kívánt keresztkompetenciák

(Szociális és állampolgári kompetenciák, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, A tanulás tanulása, Kezdeményező- és vállalkozókészség)

Szociális és állampolgári kompetenciák, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség
Gyakorlat leírása

(a videóban bemutatott gyakorlat leírása lépésről lépésre)

 

A fiatalok körben ülnek és közösen kiválasztanak egy olyan érzelmi helyzetet, amelyet szeretnének feldolgozni egy videóban. Ebben az esetben a szorongás, a stresszz és a segítségre való igény témáját választották. Úgy döntöttek, egy mindennapi szituációban dolgoznak ezekkel az érzésekkel: egy boltban szeretnének vásárolni, de nincs elég pénzük.

Ezután megtervezték a jeleneteket és a helyszínt, majd elpróbálták a jelenetet. Mindegyikük végiggondolja a saját karakterét: milyen élethelyzetben vannak, milyen a személyiségük, mik a motivációik.

Amikor úgy érzik, elkészültek felveszik a jelenetet és közösen megnézik a kész művet.

Ezután megbeszélik a tapasztalataikat, elmondják, hogyan érezték magukat a folyamat során. Egyedül érezték magukat? Élvezték, hogy tanulhatnak magukról? Miből veszik észre, hogy jól érzik magukat? Mi az oka annak, amikor mérgesek? A tanár a diákokkal közösen körüljárja ezeket az érzéseket, kitapogatózza, a diákok számára ismerősek-e, hogy voltak-e már a jelenethez hasonló helyzetben.

 

Adaptáció módja 

(amennyiben releváns)

Tanári tapasztalat (Miért választotta ezt a gyakorlatot? Van bármilyen javaslata más tanárok számára?)

 

 

“A feldolgozott jelenet egy mindennapi szituáció volt. Mindenekelőtt az olyan érzésekkel akartunk foglalkozni, mint a szorongás, a stressz, a segítségkérés. Hogy érzik magukat, amikor egy félénk személynek segítségre van szüksége, vagy épp amikor valaki feléjük közeledik? Hogy érzik magukat, amikor őket segíti meg valaki? Ezeket a témákat akartuk közelebb hozni a saját élményeiken keresztül, és ez eléggé jól sikerült. Néhányan a foglalkozás után odajöttek hozzám, hogy elmondják, mennyire tudatában vannak a hasonló érzéseknek.
Diákok tapasztalatai (Szerették a gyakorlatot? Egyéb megjegyzés?) A diákok nagyon motiváltak voltak a foglalkozás alatt. Gyakorolhatták, hogyan kezeljék a hasonló helyzetekben felmerülő érzéseiket.