Pilotarea I a OER EUMOSCHOOL a demarat în fiecare țară parteneră. Cursul online este cel de-al doilea produs intelectual prevăzut în cadrul proiectului EUMOSCHOOL – Educație emoțională pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

Cursul online este parcurs de peste 40 de profesori din 5 țări (Italia, Austria, România, Ungaria, Turcia). Participanții vor avea ocazia să învețe despre educație emoțională ca instrument de prevenire a părăsirii timpurii a școlii (PTȘ) și să se pregătească pentru implementarea tehnicilor Didactica Emoțiilor în școlile lor.

Cursul urmărește:

  • Să ofere o privire de ansamblu asupra situației actuale a educației școlare și în familie în lumina dificultăților cu care se confruntă noile generaţii, precum și să prezinte abordări pragmatice de implementare a principiilor educației emoționale în școală;
  • Să faciliteze cunoașterea unor teorii relevante și a constatărilor din studii recente despre impactul implementării programului Didactica emoțiilor (Didactics of Emotions – DoE);
  • Să faciliteze învățarea unor tehnici de educație emoțională care pot fi utilizate cu grupuri de elevi;
  • Să pregătească profesorii pentru a proiecta și gestiona intervenții de tipul DoE în cursul lecțiilor.

Cursul include patru module. Fiecare modul e împărțit în cinci secțiuni: 1) Resurse: partea teoretică, informațiile esențiale relevante; 2) Sarcini: activități pentru explorarea conținuturilor; 3) Colaborare: activități care urmăresc învățarea în colaborare a profesorilor participanți; 4) Autoevaluare: activități care stimulează reflecția asupra învățării; 5) Feedback: un chestionar care solicită împărtășirea opiniilor, părerilor participanților despre experiența de învățare în cursul modulului.

Parcurgerea activităţilor de învățare de către cursanți este monitorizată și sprijinită în fiecare țară de către un tutore.

Prezenta versiune a cursului va fi îmbunătățită în urma experienței primei implementări, varianta finală urmând a beneficia de feedback-ul primei grupe de cursanți.

În urma parcurgerii acestui program de formare online, profesorii vor demara Pilotarea a II-a, prin care vor pune în practică cele învățate la curs, testând tehnicile Didacticii Emoțiilor în fiecare țară participantă la proiect.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne  contactați la adresa alberto.biondo@danilodolci.org