Proiectul

Proiectul EUMOSCHOOL urmăreşte să elaboreze, să testeze și să implementeze o metodologie coerentă și un curriculum inovator de educație emoțională în școli din șase țări partenere (Italia, Marea Britanie, Ungaria, România, Turcia și Austria) și în contexte noi, pentru a oferi un model eficient de intervenție în vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii (PTS). EUMOSCHOOL va dezvolta un curriculum, metode de predare/învățare și un program de formare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor resimțite de către cadrele didactice și elevii lor (cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani).

Proiectul se bazează pe adaptarea la nivel european a metodologiei numite “Didattica delle Emozioni”© (Didactica emoțiilor, DE), elaborată în Italia pe baza unei experiențe de cercetare a educației emoționale timp de 16 ani. Metodologia a fost testată cu succes pe 3.000 de profesori, elevi, părinți/ tutori pentru a crește starea de bine și competențele cheie transversale ale elevilor, reducând astfel PTS și perfecționând competențele profesionale ale cadrelor didactice.

EUMOSCHOOL dorește să disemineze metodologia adaptată la o varietate de elevi, profesori și școli prin pilotarea și adoptarea educației emoționale în curriculumul școlar.

Obiectivele proiectului EUMOSCHOOL

Obiectivele specifice ale proiectului EUMOSCHOOL sunt:

 • să contribuie la strategii eficiente de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin integrarea metodologiei educației emoționale în programele școlare la toate nivelurile de învățământ pentru a produce efect asupra reducerii ratei părăsirii timpurii a școlii;
 • prin educație emoțională, să promoveze dezvoltarea și evaluarea competențelor transversale pentru a crește starea de bine și a reduce riscul disconfortului emoțional;
 • să dezvolte competențele profesorilor în domeniul educației emoționale prin abilitarea lor în vederea utilizării unei metodologii accesibile de intervenție pentru prevenirea PTS, utilizată ca OER (open educational resource – resursă educațională deschisă), combinată cu tehnici și instrumente de evaluare practice și adaptate la nivelul clasei la orice categorie de vârstă școlară;
 • să sprijine colaborarea și abordarea holistică a predării prin mijlocirea participării la rețele și evenimente care promovează dialogul cu factorii interesați de educația școlară în toată Europa și să încurajeze schimbul de bune practici pentru a aborda și sprijini copiii și tinerii dezavantajați care sunt amenințați de riscul părăsirii timpurii a școlii .

Grupuri țintă
 • 750 de elevi cu vârste între 6 și 16 ani
 • 30 de profesori din 5 țări
 • 30 de școli /500 de profesori /30 de directori /30 factori de decizie, 450 de factori interesați din toate țările partenere, pentru a transfera bunele practici din proiect către acțiuni la nivel de politici  educaționale, în vederea generalizării lor la nivel instituțional.

Produse și rezultate
 • Raport de cercetare comparativă a contextului și sistemului educațional în fiecare țară parteneră și colectare de date primare referitor la nevoile școlilor și cadrelor didactice în ceea ce privește prevenirea PTS și educația emoțională.
 • OER Eumoschool: OER adaptat după DE pentru dezvoltarea profesională independentă a profesorilor, pe platformă Moodle (moodle.org).
 • Ghid interactiv pentru implementarea Eumoschool ca o abordare holistică a prevenirii PTS
 • Recomandări de politici: un document care își propune să influențeze factorii de decizie și alți factori interesați de învățământ în elaborarea strategiilor de prevenire a PTS la nivel local, național și european.

Leaflet

Download the project leaflet: IT | EN | DE | HU | TR | RO