Produs intelectual 3: Ghid pentru implementarea EUMOSCHOOL ca abordare holistică pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Ghidul pentru implementarea EUMOSCHOOL ca o abordare holistică a prevenirii părăsirii timpurii a școlii reprezintă un instrument-cheie al proiectului EUMOSCHOOL – Educația emoțională pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii (Erasmus+ – KA2: Parteneriat strategic educație școlară). Ghidul rezumă experiența parteneriatului în al doilea an de implementare și introduce instrumente importante și instrucțiuni pas cu pas despre modul în care se implementează Didactica Emoțiilor, o metodologie italiană care ne-a permis introducerea educației emoționale în sistemul educațional din cinci țări și care urmează să fie utilizată ca instrument de prevenire a părăsirii timpurii a școlii. Produsul de față oferă cititorului o imagine completă a ceea ce s-a făcut și – mai presus de toate – sugestii și recomandări concrete pentru toți acei profesori care doresc să integreze tehnicile Didactica Emoțiilor în lecțiile lor, pentru a garanta climatul emoțional pozitiv în clasă și starea de bine a elevilor lor. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este o prioritate a UE care a ghidat puternic acest proiect în ultimii ani, încercând să asigure o perspectivă holistică indispensabilă pentru obținerea de beneficii pentru elevii noștri.

Potrivit lui Danilo Dolci, educația trebuie să facă posibilă descoperirea vieții, iar emoțiile sunt instrumentele necesare pentru a descoperi și a aprecia viața și toate relațiile pe care le dezvoltăm în viața noastră. Îngrijirea emoțiilor înseamnă a avea grijă de „rețeaua noastră umană”, de dezvoltarea noastră, de societatea noastră în general. Și acesta este motivul pentru care trebuie să implicăm mai mulți actori – școli, profesori, familii, instituții publice – pentru a garanta acest proces educațional în sensul său cel mai larg.

Dorim să le mulțumim tuturor elevilor, profesorilor, tutorilor și școlilor din Italia, Austria, România, Ungaria și Turcia care au cooperat cu noi pentru a strânge toate aceste informații și pentru a le prezenta în acest manual: fără sprijinul, contribuțiile și răbdarea lor rezultatul nu ar fi putut atins.

Sperăm că acest ghid se va dovedi util pentru școala voastră, pentru colegii voștri, dar mai ales pentru elevii voștri.

Echipa EUMOSCHOOL