Erken Okul Terkinde Bütüncül bir Yaklaşım olarak sunulan EUMOSCHOOL Klavuzu Erken Okul terkinin önlenmesinde  Duygu Eğitimi- EUMOSCHOOL Projesinin temel öğretim aracıdır. (Erasmus + – KA2: Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklık ). Bu kılavuzda erken okul terkini önlemede duygu eğitiminin kullanımını ön plana çıkaran  İtalyan metodolojisi, Duyguların Didaktiğinin  5 ortak  ülkenin okul sisteminde projenin 2. yılında yapılan uygulamaları, kullanılan önemli öğretim araçları ve Duyguların Didaktiği tekniğinin (DoE) adım adım uygulama yönergeleri özetlenmiştir. Proje kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarımızda, öğrencilerin ruhsal sağlığı ve sınıfların duygusal açıdan olumlu iklimlendirilmesi amacıyla Duyguların Didaktiği Tekniklerini ders akışına dahil etmek isteyenler için somut öneriler sunulmuştur. Avrupa Birliği hedefleri arasında yer alan Erken Okul Terkinin önlenmesi önceliği bu projede de vurgulanmıştır. Bu önceliklerin proje kapsamında öğrencilerin kazanımları için bütüncül bir açıdan sunulması ise zorunludur.

Danilo Dolci’ ye göre, eğitim hayatın keşfi, duygular ise yaşamımız boyunca geliştirdiğimiz tüm ilişkilerin ve hayatın keşfedilmesi ve değerinin bilinmesi için bir araçtır. Duyguları önemsemek “ insan ilişkilerimiz, kendi ve daha geniş kapsamda toplumdaki gelişimimize dikkat etmektir. Bu nedenle bu eğitimin daha geniş anlamda uygulanması için daha fazla uygulayıcı- okul, öğretmen, aile ve kurum dahil edilmelidir.

Bu rehber kitapta yer alan bilgilerin toplanması ve sunulmasında İtalya, Avusturya, Romanya, Macaristan ve Türkiye’den katkı sağlayan tüm öğrenciler, öğretmenler, eğitmenler ve okullara teşekkür ederiz. Bu kişilerin ve kurumların desteği, işbirliği ve sabrı sayesinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Okulunuz, meslektaşlarımız ve en önemlisi öğrencileriniz için faydalı bir kaynak olması dileğiyle…

EUMOSCHOOL Ekibi