Ortaklar

partners-01

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI, Danilo Dolci ve onun mesai arkadaşları tarafından yürütülen 1952 yılında Doğu Sicilya’da başlayan  sosyal ve eğitsel çalışma deneyimine dayanır. Başından beri , Merkezin ana odak’ı şiddetsiz eğitim uygulamalarının yanı sıra okulda ve yerelde yaratıcı gelişimi kolaylaştırmak için bir metodolojinin geliştirilmesi idi.- – the Reciprocal Maieutic Approach  Şu anda , Danilo Dolci, gençleri ve yetişkinleri kapsayan,  yerel ve uluslararası seviyede okullar, üniversiteler, kurumlar, dernekler ve sosyal gruplar ile işbilriği içeirinde eğitim alanında projeler geliştiren kar amacı gütmeyen bir dernektir.

Website: www.danilodolci.org

partners-03

Duygusal Eğitim Merkezi (ETC) Doktor Schiralli araştırma ekibi tarafından 2012 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Klinik araştırma, Duygusal Zeka ve Duygusal Eğitim ilkelerine dayanan eğitim programlarının planlanması ve değerlendirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.Özellikle ebeveynler ve çocuklar arasındaki gelişim psikolojisi , eğitim ve ilişki nörobiyolojik mekanizmaları gibi farklı konularda , araştırma ve yayıncılık alanında uzmanlaşmıştır.

Duygusal Eğitim ile ilgili Avrupa ve İtalya’da çeşitli projeler yürütmektedir.Okul ve ailede , çocuk ve gençler arasında genel anksiyeteyi önlemeyi amaçlamaktadır.

Website: www.educazioneemotiva.it

partners-07

Tirol Entegrasyon Merkezi 1993 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.Amaç kültürlerarası diyalogu ve eğitimi artırmaktır.Temel amaçları göçmenlerin , mesleki , sosyal ve kültürel bütünleşmelerini teşvik etmektir. Dernek  işbirliği içinde olduğu;  Hükümet ve Ticaret Odası , iş merkezleri gibi diğer devlet kurumları , okullar, sosyal organizasyonlar ile iş birliği içerisinde göçmenlerin sosyal ve mesleki becerilerini teşvik etmektedir.

Website: www.migration.cc

partners-06

Kişi Merkezli Eğitim Rogers Vakfı , 2005 yılında kurulmuş ve 2006 yılında resmi faaliyete başlamıştır .Başlangıçta ana hedefi kişi bazlı olup,yıllar geçtikçe okul , Vakıf , ulusal ve uluslararası düzeyde büyütüldü ve bunların yanı sıra gençlik sorunları ve sürdürülebilirlik için , kamu ve yetişkin eğitimi alanlarında çalışmaya başlamıştır.
Carl R. Rogers ‘ düşüncelerine dayanan fikri bir kişi kendini yaşayarak, tecrüe ederek ve kabullenici ilişkiler yolu ile kendini anlayabilir ve tatmin edebilir.Misyon insanlara bu kabullenici ilişkiyi sağlamak ve insanları bunun önemi hakkında bilinçlendirmektir.

Son on yılda sürekli aktivitelerin yanı sıra farklı alanlarda 50’den fazla eğitim projelerini: drama, pedagoji, sanat terapisi , ücretsiz oyun , oyun tabanlı öğrenme , duygusal zeka , sistem düşüncesi , boş zaman pedagoji , yetenek geliştirme , e-öğrenme , sürdürülebilirlik eğitimi , insan hakları ve fırsat eşitliği , örgütsel kişi odaklı gelişim ile ortak bir yaklaşımla hayata geçirdi.

Website: www.rogersalapitvany.hu/index.php/en

partners-02

Doğa Koleji 2002 yılında bir kampüs ile kurulmuştur.O zamandan beri vizyonu, eğitim kalitesini artırmak için sürekli çalışmaktadır.2005-2006 döneminde önemli bir büyüme göstererek  İstanbul’da 5 ten fazla kampüsü açıldı. 2008 yılından başlayarak Türkiye’nin birçok şehrinde Doğa kampüsleri açılmaya başlandı.Birkaç yıl içinde Doğa muazzam bir büyüme başarısı gösterdi ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle Doğa Türkiye’de toplam 106 kampüse sahiptir.

Website: www.dogaokullari.com/en

partners-04

Gloucestershire üniversitesi,İngiltere merkezli bir devlet üniversitesidir.ikisi Cheltenham ve biri Gloucester’da olmak üzere 3 yerleşkesi vardır; isimleri  Francis Close Hall ve Oxstalls.

Üniversite  Medya , Sanat ve Teknoloji , İş Eğitimi ve Mesleki Çalışmalar ve Uygulamalı Bilimler  olmak üzere 3 fakültede, 120’den fazla lisans ve yaklaşık 70 lisansüstü dersleri verir ; Üniversite muhasebe ve finansman , biyoloji bilimleri, medya-fotografçılık ve film alanlarında İngiltere’de ilk 20 üniversite arasında yer alıyor.

Üniversite, Gloucestershire Koleji ve Güney Gloucestershire ve Stroud Koleji arasında yer alan 10 yıllık anlayışın amacı yükseköğretime erişimi desteklemektir.

Website: www.glos.ac.uk

partners-05

RWCT öğretmen ve öğrencileri eleştirel düşünme yönetimine çekerek  öğretme ve öğrenme anlayışını geliştirmeyi amaçlayan,  kültürlerin ve sınırların ötesinde eğitimcilerin oluşturduğu genişleyen bir küresel bir topluluktur.

RWCT topluluk bilgi ve akademik başarı için aktif öğrenmeyi teşvik eden öğretim metodolojileri için görünüşte doyumsuz gibi görünen  talebine cevap olmuştur.

Genişliyen bu topluluk RWCT yi ortaya çıkardı. Bu kuruluş profesyonel davranış ve gönüllülük ruhu ile, araştırma olanakları sunarak ; yayın ve konferanslar yoluyla fikirlerin yayılması; ve proje çalışması yoluyla mesleki gelişimi hedefler, pedagojik mesleğine oldukça büyük bir katkı yapmaktadır.

Website: www.rwctic.org