Çiktilar

Download

EN – ITDE – HU – TR – RO

Annexes

Desk Researches, questionnaire and analysis per country:

ITDE – HU – TR – RO

KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA RAPORU

Rapor aşağıdaki çalışmaların sonucu olarak yayınlanacaktır;

  • Eğitimsel içerik ve sistemin araştırması,
  • Okulların ve öğretmenlerin erken okul terkinin önlenmesi ve duygu eğitimine dair ihtiyaçları hakkında ön araştırma.

Projeye dahil olan ülkelerdeki okullar ve kurumlar arasında  duygu eğitiminin nasıl dağıldığına dair bilgi verecek ve paydaşların erken okul terkine dair bilgilerini arttıracaktır. Ayrıca, ortaklara duyguların didaktiğinin  erken okul terkinin önlenmesine cevap olabilmesi için ülkelerindeki içeriğe ululsal ve kültürel olarak adaptasyonu  konusunda ülkelerinin eğitim politikaları hakkında faydalı bilgiler sunacaktır.

Amaç kullanışlı yanıtları toplamak için bir nicel ve nitel bir bakış açısı sağlayarak, okullarda araştırma için etkili araçlar hazırlamaktır. İlgili bilgiler standardize bir şekilde bir araya koyulacaktır.

EUMOSCHOOL OER

Moodle’da yer alan  Duyguların Didaktiğinden adapte edilen öğretmenlere yönelik bireysel öğrenme platformu. (moodle.org).

Online ders özel amaçları belirli amaçlardaki 4 modüle bölünecektir :

  1. Yeni nesiller ve duyu eğitimi esaslarının kullanımına ilişkin pragmatik bakış açılarının zorlukları hakkında , okul , aile ve eğitimin bugünkü durumuna ilişkin genel bir bakış açısı kazanmak.
  2. Duyguların Didaktiği temelinde ana teorileri ve güncel araştırmaları öğrenme
  3. Öğrenciler ile sınıfta kullanılacak tekniklerini öğrenme
  4. Sınıfta Duyguların Didaktiği müdahalelerini yönetmeyi ve planlamayı öğrenmek.

EUMOSCHOOL UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

Amaç okul sektörüne bütünsel bir yaklaşım olarak Duyguların didaktiği uygulanarak erken okul terkinin önlenmesi için yeni teknolojilerin potansiyelini kendi kapasitesini arttırmak için kullanmasına yardımcı olmaktır.

Bu Eumoschool Oer & Klavuzundayer alan diğer kaynakları kullanarak, içten ve dıştan veliler ve diğer dış paydaşlarla işbirliğini geliştirmek için etkileşimli bir kılavuz sunacaktır.

ENITDEHUTRRO

 POLİTİKA ÖNERİLERİ

Politika önerilerinin amacı politika yapıcıların ve diğer paydaşların erken okul terki stratejilerini yerel, bölgesel ve Avrupa seviyelerinde etkilemektir

Ulusal içerik ve eğitim sektörlerine dayanan Temel politika önerilerini somutlaştırmak için , Karşılaştırmalı Araştırma çerçevesini dikkate alarak ve proje süresinin ötesinde proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini destekleyerek projenin deneyimi esas alınacaktır.

ENIT DEHUTRRO