Rezultate

Download

EN – ITDE – HU – TR – RO

Annexes

Desk Researches, questionnaire and analysis per country:

ITDE – HU – TR – RO

STUDIU DE CERCETARE COMPARATIVĂ

Acest studiu constă în:

  • analiza unor studii și rapoarte despre contextul educațional din țările partenere;
  • colectarea, procesarea și interpretarea unor date  primare referitoare la nevoile de dezvoltare ale școlilor și ale cadrelor didactice în ce privește prevenirea PTS și educația emoțională.

Studiul va genera informații despre felul în care școlile implicate realizează educația emoțională, despre înțelegerea educației emoționale în rândul factorilor interesați din domeniul prevenirii PTS și despre politicile educaționale naționale (finanțare, legislație, formarea cadrelor didactice, programe de formare disponibile online etc.) care să permită transferul și adaptarea programului de Didactica Emoțiilor în contextul specific al fiecărei țări pentru a preveni PTS.

Se vor elabora instrumente eficiente de realizare a colectării de date în școli, care să ofere atât o perspectivă cantitativă, cât și una calitativă asupra educației emoționale și PTS. Datele colectate vor fi procesate, interpretate și redate într-un raport de cercetare.

OER EUMOSCHOOL

Resursa educațională deschisă (Open educational resource – OER) va fi adaptată după programul DE pentru profesori și făcut accesibil pe o platformă Moodle. Cursul online va fi împărțit în patru module, cu obiective specifice:

  • Conștientizarea nevoii de a acorda atenție educației emoționale prin oferirea unei imagini de ansamblu asupra situației curente din sistemul de învățământ, în familie, referitor la dificultățile întâmpinate de noile generații; aspecte practice ale implementării educației emoționale;
  • Familiarizarea cu principalele teorii și studii recente care stau la baza didacticii emoțiilor (DE);
  • Deprinderea unor strategii de predare pentru realizarea educației emoționale;
  • Proiectarea și gestionarea intervențiilor de tipul DE în sala de clasă.

GHID PENTRU IMPEMENTAREA EUMOSCHOOL CA O ABORDARE HOLISTICĂ DE PREVENIRE A PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII

Scopul acestui produs este să vină în sprijinul școlilor pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a exploata potențialul noilor tehnologii pentru prevenirea PTS  prin implementarea DE ca o abordare holistică. Ghidul va oferi orientare pentru îmbunătățirea colaborării interne și externe, cu părinții, cu alți factori interesanți din exteriorul școlii, folosind OER EUMOSCHOOL și alte resurse incluse în ghid.

ENITDEHUTRRO

RECOMANDĂRI DE POLITICI EDUCAȚIONALE

Recomandările de politici se vor adresa decidenților și altor factori interesați relevanți în vederea elaborării strategiilor de prevenire a PTS la nivel local național și european. Recomandările se vor baza pe experiența prezentului proiect, ținând cont de cadrul cercetării comparative, pentru a oferi recomandări de politici cheie concrete potrivite pentru contextul național și care să vină în sprijinul sustenabilității rezultatelor proiectului EUMOSCHOOL.

ENIT DEHUTRRO