Parteneri

partners-01

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” își fundamentează activitățile pe experiența dobândită în domeniul acțiunilor comunitare și educaționale de către Danilo Dolci și colaboratorii săi, care și-au demarat acțiunile în Sicilia de Est în 1952. Centrul s-a înființat ca răspuns la nevoia de a oferi comunității locale o alternativă reală dedicată soluționării practice a problemelor locale, dezvoltării unui spațiu creativ, care să contribuie la conștientizare și acțiuni locale care să croiască drumul spre schimbare reală. De la începuturile sale, Centrul s-a focalizat pe practici educaționale non-violente, precum și pe elaborarea unei metodologii – Abordarea Maieutică Reciprocă – de încurajare a dezvoltării creative a școlii și a localității.

În prezent, Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” este o asociație non-profit care implică tinerii și adulții în proiecte educaționale realizate în cooperare cu școli, universități, instituții, asociații și grupuri comunitare la nivel local și internațional.

Website: www.danilodolci.org

partners-03

Emotional Training Center (ETC) este un ONG înființat în 2012 de către echipa de cercetare a Dr. Schiralli. Centrul este specializat în cercetare clinică, evaluare și proiectare a unor programe educaționale bazate pe principiul inteligenței emoționale și care includ formare în domeniul educației emoționale. Mai specific, centrul realizează cercetări și publicații pe diferite teme, cum ar fi mecanismele neurobiologice legate de psihologia dezvoltării, educație, relația dintre părinți și copii etc.

ETC realizează diverse proiecte de promovare a educației emoționale în Italia și Europa. Scopul său este să prevină anxietatea generală în rândul copiilor și adolescenților atât la școală, cât și în familie.

Website: www.educazioneemotiva.it

partners-07

Verein Multikulturell – Tyrolean Integration Center este o organizație neguvernamentală înființată în 1993. Scopul său este să contribuie la creșterea dialogului și educației interculturale. Obiectivul său principal este integrarea profesională, socială și culturală a migranților.

Asociația promovează dezvoltarea competențelor sociale și profesionale ale migranților în colaborare cu guvernul și alte instituții publice, cum ar fi Camera de Comerț, centrele de integrare profesională, școlile și organizațiile de asistență socială.

Website: www.migration.cc

partners-06

Rogers Foundation for Person-Centred Education a fost înființată în 2005, demarându-și activitatea în mod oficial în  2006. Scopul său inițial a fost asigurarea funcționării Școlii Rogers Centrate pe Persoană, însă cu timpul Fundația și-a extins activitățile la nivel național și internațional și a început să deruleze proiecte în domeniul educației publice și a adulților, precum și în domeniul tineretului și al educației pentru dezvoltare sustenabilă.

La baza ideilor promovate de fundație se regăsesc cele ale lui Carl R. Rogers, și anume că o persoană poate să se înțeleagă și să își realizeze capacitatea prin experiențele personale și prin acceptarea relațiilor. Misiunea fundației este să contribuie la dezvoltarea acestei relații de acceptare între oameni și la conștientizarea importanței lor.

Pe lângă activitățile permanente, fundația a implementat în ultimii 10 ani peste 50 de proiecte educaționale în domenii diferite, dar cu o abordare comună: pedagogia dramatizării, terapia prin artă, joc, învățarea bazată pe jocuri, inteligență emoțională, gândire sistemică, pedagogia timpului liber, pedagogia talentelor, e-învățare, educație pentru dezvoltare sustenabilă, drepturile omului și oportunități egale, dezvoltare organizațională centrată pe persoane.

Website: www.rogersalapitvany.hu/index.php/en

partners-02

Școlile Doğa au demarat cu un campus construit în 2002. De atunci, organizația a acționat continuu pentru a-și realiza viziunea și simultan pentru a crește calitatea ofertei sale educaționale. 2005-6 a marcat o etapă semnificativă de creștere, când organizația a deschis 5 campusuri în Istanbul. În 2008, școlile Doğa au început să apară în diferite orașe din Turcia. În decursul câtorva ani, succesul acestora a contribuit la deschiderea a 13 campusuri noi în Istanbul, iar în prezent organizația operează 40 de școli doar în Istanbul, continuându-și expansiunea în noi orașe din Turcia. În anul școlar 2013-2014, au funcționar școli Doğa  în 85 de campusuri în Turcia.

Website: www.dogaokullari.com/en

partners-04

The University of Gloucestershire este o universitate de stat cu sediul în Gloucestershire, Anglia. Locațiile sale se regăsesc în trei campusuri, două în Cheltenham și una în Gloucester, respectiv Francis Close Hall, Park și Oxstalls.

Universitatea oferă peste 120 de programe la nivel de licență și circa 70 de cursuri la nivel post-universitar în trei facultăți: Media, Arte și Tehnologie, Școala de Business și Studii Profesionale, precum și Științe Aplicate. Universitatea este între primele 20 din Regatul Unit care oferă studii în domeniul contabilității și finanțelor, bioștiințelor, mediei și fotografiei, precum și studiilor cinematografice.

Universitatea a încheiat un Memorandum de Cooperare de zece ani cu Gloucestershire College și South Gloucestershire and Stroud College pentru a sprijini accesul la învățământ superior.

Website: www.glos.ac.uk

partners-05

CILSDGC este o comunitate globală care reunește educatori – profesori, formatori – din întreaga lume, care colaborează cu scopul de a construi împreună înțelegeri ale practicilor de predare și învățare prin implicarea profesorilor și persoanelor care învață în procese de reflecție critică. Consorțiul – care a emanat din comunitatea RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) – răspunde la nevoia de cunoaștere a unor strategii de predare care să promoveze învățarea activă în mediile școlare. Bazându-se pe profesionalism de cea mai bună calitate, pe spiritul de voluntariat, pe capacitatea de cercetare educațională, pe diseminarea ideilor progresive prin publicații și conferințe și pe dezvoltare profesională continuă în cadrul unor proiecte care combină cele de mai sus în diferite moduri, CILSDGC oferă un spațiu de colaborare acelor practicieni din domeniul educației care continuă să construiască, să consolideze și să influențeze ideile originale ale programului RWCT și își propune să aducă astfel o contribuție semnificativă la progresul educației.

Website: www.rwctic.org