Kılavuzların bu bölümünde, Duyguların Didaktiği tekniklerinin her birini adım adım uygulamak için bir kılavuz bulabilirsiniz. Bu bölümün önemi, proje uygulaması sırasında öğretmenlerin ve öğrencilerin gerçek yaşam deneyimlerini görebilmenizdir. Her tekniği derinleştirerek ilerlemeden önce,

Bu bölüm, ortakların burada toplanan ana bilgileri nasıl topladığını anlatmaktadır.

Okullardaki uygulamalar

2016/2017 eğitim-öğretim yılında 5 ülkeden (İtalya, Macaristan, Avusturya, Türkiye, Romanya) 27 okulda  6-16 yaş arası 707 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiş ve Duyguların Didaktiği tekniklerinin bu uygulaması, II. Pilotlama olarak adlandırılmıştır. Tüm 18 Duyguların Didaktiği tekniği, farklı branşlardaki öğretmenler tarafından farklı okul türlerinde (hem ilköğretim hem de ortaöğretim) EUMOSCHOOL projesi kapsamında dağıtılıp test edilmiştir. Her öğretmen çalışma süresinde sınıfında ihtiyaç duyduğu öğrenme ve duygusal sonuçlara göre 3 tekniği test etmeye karar vermiştir.

İzleme ve değerlendirme

1.Pilotlamaya benzer şekilde, 2. Pilotlamada, burada toplanan bütün bilgileri toplamanın temeli olan karmaşık bir izleme ve değerlendirme sistemine sahiptir. Bu sistem de birkaç araç kullanmıştır:

  1. Anketlerin ve odak gruplarının kullanımı sayesinde okuldaki Duyguların Didaktiği tekniklerinin uygulanmasındaki deneyimlerinin etkisini değerlendirerek, öğretmenlerle (ilk –orta -son) 3 toplantı.
  2. Öğrencilerin temel yeterliliklerini ölçmek için değerlendirme araçları (uygulamadan önce ve sonra yönetilir)
  3. Psikometrik testler – SEDS olarak – öğrencilerin davranışsal ve duygusal katsayılarını ölçmek (Duyguların Didaktiği uygulamasından önce ve sonra uygulanır)
  4. Öğretmenlerin ders akışlarında teknikleri planlamalarına yardımcı olacak gözlem araçları.

Bütün bu izleme sistemi, tekniklerin farklı okul ortamlarında nasıl çalıştığı, öğrencilerin her birine nasıl tepki gösterdiği veya zorlukları neler olabileceği konusunda uygulanabilir deneyimi bir araya getirmiştir. Her teknik için bir video hazırlanmış ve projede yer alan bazı öğretmenlerin deneyimlerinin en iyi şekilde anlatılmasına olanak sağlanmıştır.

Aşağıdaki bölüm, belirtilen Duyguların Didaktiği tekniklerinin her birine adanmıştır.

1) ayarlama; 2) gerekli materyal; 3) nasıl uygulanır? 4) geliştirilen duygusal ve çapraz yeterlilikler; 5) olası uyarlama ve 6) öğretmenler ve öğrenciler tarafından verilen asıl geri bildirimler ve öneriler.

Bunlar, okulda bu tür etkinlikleri uygulamak isteyen tüm öğretmenler için gerçekten yararlı bilgilerdir.

Bu yönergelerin çevrimiçi bölümünde tekniklerin nasıl uygulanacağını gösteren ve her teknik için ayrı ayrı bulunan birer video bulabilirsiniz.

Bir sonraki bölümde videolara göz atın! 

Tüm videolar kendi dilinizde altyazılıdır. (Kendi dilinizdeki altyazıyı görmek için video ayarları kısmına tıklayınız ve altyazı dilini seçiniz.)

HATIRLATMA: tekniği her zaman en iyi şekilde uygulamak için EUMOSCHOOL OER Modülü 3’ü eksik olan yerleri tamamlamak için gözden geçirin.