Despre EUMOSCHOOL

Proiectul EUMOSCHOOL urmărește dezvoltarea, testarea și implementarea unei noi metodologii coerente și a unui curriculum inovator în domeniul educației emoționale în școli din șase țări (Italia, Marea Britanie, Ungaria, România, Turcia și Austria), pentru a oferi un model eficient de intervenție pentru reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii (PTȘ). EUMOSCHOOL a elaborat un curriculum inovator, metode educaționale și de formare pentru a răspunde nevoilor crescânde ale cadrelor didactice, precum și ale elevilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani.

Proiectul se bazează pe adaptarea la nivel european a metodologiei italiene „Didattica delle Emozioni” © (Didactics of Emotions, DoE), dezvoltată pe baza a 18 ani de experiență și cercetare în educație emoțională. Metodologia a fost testată cu succes pe 3000 de cadre didactice, elevi, părinți și tutori, pentru a îmbunătăți competențele de bază și transversale ale elevilor, reducând PTȘ prin îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului didactic.

EUMOSCHOOL își propune să răspândească metodologia adaptată la o gamă largă de elevi, profesori și școli prin implementarea educației emoționale în școli.

Obictivele specifice ale EUMOSCHOOL sunt:

  • Să contribuie la strategii eficiente de prevenire a PTȘ prin integrarea metodologiei de intervenție a educației emoționale în curriculumul școlar pentru toți elevii.
  • Să încurajeze dezvoltarea și evaluarea aptitudinilor și competențelor transversale în rândul elevilor pentru a dezvolta bunăstarea și pentru a diminua disconfortul emoțional și factorii de risc asociați, prin educație emoțională.
  • Creșterea abilităților profesionale ale cadrelor didactice și ale practicienilor prin oferirea unei metodologii de intervenție accesibilă pentru prevenirea PTȘ, sub forma unei resurse educaționale deschise (OER), combinată cu tehnici practice și instrumente de evaluare adaptate la toate nivelurile de vârstă din școli.
  • Sprijinirea colaborării europene în domeniul practicilor de predare prin intermediul rețelelor și a evenimentelor pentru promovarea dialogului cu părțile interesate în educația școlară. Schimbul de bune practici pentru a aborda și sprijini copiii și tinerii dezavantajați cu risc de PTȘ.

În cadrul EUMOSCHOOL, au fost dezvoltate patru produse principale (așa-numite produse intelectuale):

Raport de cercetare comparativă

Bazată pe cercetări despre sistemele educaționale din țările implicate în proiect și pe investigarea nevoilor școlilor și cadrelor didactice în Italia, Austria, România, Ungaria și Turcia în ceea ce privește prevenirea PTȘ și educația emoțională.

OER Eumoschool

O resursă educațională deschisă online accesibilă prin intermediul Moodle (moodle.org), care a rezultat din adaptarea Didacticii Emoțiilor pentru profesori.

Ghid pentru implementarea EUMOSCHOOL ca o abordare holistică a prevenirii părăsirii timpurii a școlii

Orientări utile pentru implementarea Eumoschool ca o abordare holistică pentru prevenirea PTȘ, exploatând experiențele și instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului.

Recomandări de politici publice

Un document care să orienteze factorii de decizie și alți actori relevanți din sistemul de învățământ în strategiile lor de prevenire a PTȘ la nivel local, național și european.

Ce este programul Erasmus Plus? 

Erasmus + este programul UE de susținere a educației, formării, tineretului și sportului în Europa pentru perioada 2014-2020. Bugetul său de 14,7 miliarde de euro va oferi oportunități pentru peste 4 milioane de europeni de a studia, de a instrui, de a câștiga experiență și de a face voluntariat în străinătate.

Programul Erasmus + este conceput pentru a sprijini eforturile țărilor participante de a utiliza eficient potențialul talentului și a resurselor sociale ale Europei din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, legând sprijinul acordat învățării formale, non-formale și informale în toate domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul sporește oportunitățile de cooperare cu țările partenere și de mobilitate înspre aceste țări, în special în domeniul învățământului superior și al tineretului.

Aflați mai multe despre programul Erasmus+ vizitând http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Structura Ghidului

Scopul principal al acestui produs este de a ajuta sectorul școlar să își îmbunătățească capacitatea de a exploata potențialul noilor tehnologii pentru prevenirea PTȘ prin aplicarea Didacticii Emoțiilor (DoE) ca o abordare holistică. Astfel, acest ghid a fost elaborat pentru a sprijini profesorii care folosesc tehnicile DoE în timpul activităților lor zilnice: am colectat feedback-uri din partea profesorilor care testează aceste tehnici în cursul anului 2017, efectuând interviuri cu dezvoltatorii metodologiei și cu profesioniști în domeniul educației, pentru a oferi un set complet de instrumente ușor de utilizat de către profesori și alți profesioniști din domeniul educației, indicând cheile pentru a activa o abordare holistică eficientă, care poate contribui în mod concret la combaterea părăsirii timpurii a școlii.

Ghidul a fost elaborat în două versiuni diferite: 1) o formă interactivă, cu peste 20 de videoclipuri, care permite urmărirea și ascultarea experiențelor profesorilor, elevilor și profesioniștilor din domeniul educației care au participat direct la implementarea DoE; 2) o versiune tipărită pentru acces facil în absența accesului la Internet.

Structura ghidului este următoarea:

Importanța educației emoționale în școli

Ca o introducere în tematica educației emoționale în școli, am inclus două interviuri cu profesioniști: un psiholog educațional de la Universitatea din Gloucestershire (Marea Britanie) și cu un director de școală din Italia. Contribuția lor este un bun punct de plecare, deoarece arată în mod clar importanța educației emoționale.

Didactica Emoțiilor: ce este?

În cel de-al doilea capitol, oferim o introducere în Didactica Emoțiilor – metodologia principală a EUMOSCHOOL – print intermediul unui interviu realizat cu cei doi fondatori ai Emotional Training Centre – organizația italiană care a dezvoltat DoE inițial și testat-o în ultimii 18 ani.

Cum să asigurăm o abordare holistică?

Această secțiune oferă sugestii despre cum să gândim o abordare holistică prin implicarea întregii școli.

OER EUMOSCHOOL (Resursă Educațională Deschisă)

În acest capitol, este explicat modul în care DoE a fost adaptat pentru a fi inclus într-un curs online de e-learning. Platforma Moodle găzduiește patru module, introducând fundamentele teoretice ale educației emoționale, tehnicile DoE și utilizarea lor în școli.

Cum se utilizează DoE în școli?

În această secțiune sunt prezentate toate cele 18 tehnici DoE: în EUMOSCHOOL au fost filmate videoclipuri despre modul în care profesorii care au participat la procesul de pilotare le-au folosit în munca lor zilnică. În timp ce în produsul actual puteți să citiți descrierea experienței și sugestiile privind modul de implementare a tehnicilor în sala de clasă, în versiunea online a acestui produs prin intermediul videoclipurilor obțineți o imagine clară a modului în care tehnicile pot fi utilizate pas cu pas, integrate în fluxul lecțiilor, adaptate, precum și a modului în care elevii au reacționat la ele.

Studii de caz

Această secțiune este dedicată exemplelor despre efectul real al DoE în școli, incluzând studii de caz, mărturii despre experiențele elevilor și profesorilor care participă la EUMOSCHOOL. Studiile de caz sunt împărțite în patru secțiuni:

  • Cum au ajutat anumite tehnici anumiți elevi
  • Cum au perceput profesorii experiența DoE
  • Modul în care tehnicile afectează coeziunea clasei
  • Cum poate fi implicată o comunitate mai largă

Întrebări frecvente

În cele din urmă, oferim câteva sfaturi practice, de exemplu cum să încorporați tehnicile în planul de lecție, cum să conduceți o discuție despre emoții și ce să faceți atunci când apar dificultăți datorită implementării tehnicilor.