Az EUMOSCHOOL-ról

Az EUMOSCHOOL projekt célja, hogy hat ország (Olaszország, Egyesült Királyság, Magyarország, Románia, Törökország és Ausztria) bevonásával az érzelmi nevelés terén új, összefüggő módszertant és innovatív tantervet dolgozzon ki, teszteljen, és vezessen be az iskolai környezetben, ezzel hatékony intervenciós modellt nyújtva a korai iskolaelhagyás jelenségének (Early School Leaving; ESL) csökkentésére. Az EUMOSCHOOL innovatív tantervet, oktatási módszert és képzéseket fejlesztett ki a tanárok és oktatók, valamint a 6-16 éves tanulók növekvő igényeinek kielégítésére.

A projekt az “Didattica delle Emozioni”© (Az érzelmek didaktikája; Didactics of Emotions; DoE) olasz módszertan EU-szintű adaptációján alapul, mely 18 éves múltra és az érzelmi nevelés vizsgálatára épít. A módszertant sikeresen tesztelték 3000 tanár, diák, szülő és oktató segítségével, a tanulók jóllétének és transzverzális kulcskompetenciáinak javítása érdekében, ezáltal csökkentve a korai iskolaelhagyást, miközben fejlesztették a tanárok és a pedagógusok szakmai kompetenciáit is.

Az EUMOSCHOOL arra törekszik, hogy az érzelmi neveléshez adaptált módszertant a diákok, tanárok, alkalmazottak és iskolák széles skálájára kiterjessze az iskolai tantervekbe történő bevezetésével.

Az EUMOSCHOOL célkitűzéseinek sajátosságai a következők:

  • A hatékony korai iskolaelhagyás elleni stratégiákhoz való hozzájárulás, az érzelmi nevelés intervenciós módszereinek integrálása révén az összes diák számára az iskolai tantervekbe, ami hatással van az ESL csökkentésére.
  • Támogatni a diákok transzverzális készségeinek és kompetenciáinak fejlesztését és értékelését, ezzel biztosítván a diákok jóllétét, valamint az érzelmi kényelmetlenség és az ezzel összefüggő kockázati tényezők csökkentése az érzelmi nevelés révén.
  • A pedagógusok és a szakemberek szakmai képességeinek fejlesztése, azáltal, hogy elérhetővé tesszük számukra az ESL elleni beavatkozási módszertant, egy online kurzus (Online Educational Resource; OER) segítségével, kombinálva a gyakorlati technikákkal és az értékelési eszközökkel, melyek bármilyen szintű osztálytermi tanuláshoz igazíthatóak.
  • Támogatni a hálózatba szerveződésen keresztül a tanítás holisztikus együttműködési megközelítéseit, valamint olyan eseményeket, melyek elősegítik az iskolai oktatással foglalkozó felekkel folytatott, Európára kiterjedő párbeszédet. Így lehetőség nyílik arra, hogy a felek megosszák egymással tapasztalataikat a korai iskolaelhagyásban veszélyeztetett, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok kezelésével és támogatásával kapcsolatban.

Az EUMOSCHOOL-on belül négy fő eredményt, „szellemi terméket”, értünk el:

Összehasonlító kutatási jelentés

Ez az eredménye:

  1. a projektben részt vevő oktatási kontextusban és rendszerben végzett kutatómunkának;
  2. egy elsődleges kutatásnak az iskolák és a tanárok szükségleteiről Olaszországban, Ausztriában, Romániában, Magyarországon és Törökországban az ESL megelőzésére és az érzelmi nevelésre vonatkozóan.

Eumoschool OER

Az érzelmek oktatástanából tanárok számára kialakított online kurzus, ami a Moodle-on keresztül érhető el. (moddle.org)

Interaktív útmutató az EUMOSCHOOL, mint a korai iskolaelhagyás holisztikus megközelítésű módszer, alkalmazásához

Jelen útmutató, mely az EUMOSCHOOL megközelítését holisztikus módon mutatja be, kihasználva a projekten belül kifejlesztett tapasztalatokat és eszközöket, a korai iskolaelhagyás csökkentését célozva.

Szakpolitikai javaslatok

Tapasztalataink tömör összefoglalása, mely kalauzként szolgál a politikai döntéshozóknak és más fontos iskolai szereplőknek a helyi, nemzeti és európai szintű ESL elleni stratégiákban.

Mi is az Erasmus+ program?

Az Erasmus + az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sporttámogatási programja Európában a 2014-2020 közötti időszakra. A 14,7 milliárd eurós költségvetése több mint 4 millió európai számára nyújt lehetőséget a külföldön tanulásra, képzésre, tapasztalatok szerzésére és önkéntes képzésre.
Az Erasmus + program célja, hogy támogassa a programban résztvevő országok azon erőfeszítéseit, hogy hatékonyan kamatoztassák az európai tehetségek és a társadalmi erőforrások potenciálját az egész életen át tartó tanulás szempontjából, összekapcsolva a formális, nem formális és informális tanulás támogatását az oktatás, a képzés és az ifjúság terén. A program növeli a partnerországokkal való együttműködés és a mozgósíthatóság lehetőségeit is, különösen a felsőoktatás és az ifjúság terén.

Ha többet szeretne megtudni az Erasmus+ programról, tájékozódjon a program honlapján: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Az Útmutató szerkezete

Ennek a tanulmánynak az a fő célja, hogy segítse az iskolákat abban, hogyan használják ki az új technológiák nyújtotta lehetőségeket az ESL megelőzésére, az Érzelmek didaktikáján keresztül, a holisztikus megközelítés alkalmazásával. Ez az Útmutató azért jöttek létre, hogy segítségül szolgáljon a tanároknak, akik a mindennapi munkájuk során használják az Érzelmek didaktikája technikáit. Annak érdekében, hogy ez létrejöhessen, az ezeket a technikákat tesztelő tanárok visszajelzéseit 2017 folyamán összegyűjtöttük, valamint interjúkat készítettünk a módszertan fejlesztőivel és az oktatás területén dolgozó szakemberekkel annak érdekében, hogy egy komplex és teljes eszközkészletet állítsunk össze, melyet könnyedén felhasználhatnak a tanárok és más pedagógusok. Ezzel szeretnénk közreműködni a megoldások megtalálásában, melyek egy olyan hatékony és holisztikus megközelítést indítanak el, amely hozzájárulhat a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemhez.

Továbbá, a projektben részt vevő 45 tanár tapasztalatainak a felhasználása érdekében az iránymutatások 2 különböző verzióban készültek el. 1) A digitális interaktív útmutató, amely lehetővé teszi azoknak az a tesztelési fázisában résztvevő tanárok, hallgatók és oktatási szakemberek tapasztalatainak a végigkövetését, több mint 20 videón keresztül, 2) egy nyomtatott változat, amelyet a tanárok a tanórák alatt használhatnak.

Az iránymutatások felépítése a következő:

Az érzelmi nevelés fontossága az iskolában:

Bevezetésképpen két szakemberrel készített interjút olvashatnak, amelyek rámutatnak az érzelmi nevelés fontosságára az iskolákban. Az egyik interjút a gloucestshirei egyetem iskolapszichológiával foglalkozó szakembere adta, a másikat pedig egy olaszországi iskola igazgatója. Az ő nyilatkozataikból kiderül, hogy az érzelmi nevelés létfontosságú a közoktatásban.

Az Érzelmek didaktikája: mi ez pontosan?

A második fejezet az EUMOSCHOOL fő módszertanához az Érzelmek didaktikájához (DoE) kíván segítséget nyújtani. A módszert egy olasz szervezet, az “Emotional Training Centre” dolgozta ki és fejlesztette az elmúlt 18 évben, a második fejezet a két alapítóval készített interjúkat foglalja magába.

Hogy lehet a holisztikus megközelítést biztosítani?

Ebben a fejezetben ajánlásokat és javaslatokat olvashatnak, arról, hogy osztálytermi szinten miképpen lehetséges a holisztikus szemlélet bevezetése illetve, hogy hogyan lehet az egész iskolát a későbbiekben bevonni a programba.

EUMOSCHOOL mint szabadon felhasználható oktatási anyag;

A harmadik fejezet az Érzelmek didaktikájának online formában megvalósuló tréningjét tartalmazza. A Moodle-alapú platformon négy tananyagrész található; az érzelmi nevelés elméleti hátterének ismertetése, az Érzelmek didaktikájának módszerei és iskolai közegben való alkalmazásuk.

Az Érzelmek didaktikája a gyakorlatban:

Ebben a fejezetben mind a 18 DoE gyakorlat bemutatásra kerül. Ez a kiadvány a módszerek osztálytermi alkalmazása során felmerülő tapasztalatokat és javaslatokat tartalmazza. Az online változat az EUMOSCHOOL kísérleti stádiumában résztvevő tanárok mindennapi munkájáról szóló rövid videókkal egészül ki. A videók megtekintésével hiteles képet kaphatnak a módszerek használhatóságáról, valamint arról, hogy a gyerekek hogyan reagáltak a gyakorlati alkalmazásukra és hogyan illeszthetőek be egy tanóra menetébe.

Esetleírások

Ebben a fejezetben összegyűjtöttük azokat a tanulmányokat, melyek a DoE hatását mérik az iskolák tapasztalatai alapján. A tanulmányok olyan diákok és tanárok élményeit, beszámolóit tartalmazzák, akik részt vettek az EUMOSCHOOL projektben. A tanulmányok négy részre oszthatóak:

  • A módszerek tanulókra gyakorolt hatása
  • A tanárok élménybeszámolója
  • A módszerek az osztálykohézió szempontjából
  • A tágabb közösség bevonásának módjai

GYIK

Az utolsó fejezet a gyakran ismételt kérdésekre kíván válaszokat adni. Mint például miként lehet beilleszteni az óratervbe a DoE-módszereket? Hogyan vezessünk beszélgetést az érzelmeikről? Mit lehet tenni, ha nehézségek adódnak egy-egy módszer alkalmazása során?