A korai iskolaelhagyás jelensége egy összetett folyamat. Az ad hoc. beavatkozások helyett egy kidolgozott és változatos módszertant érdemes követni, minden érintett csoportot bevonni és szem előtt tartani az érdekeltek szükségleteit.

Az EUMOSCHOOL által képviselt megközelítés, olyan holisztikus és inkluzív intervenció, mely képes kialakítani egy pozitív elfogadó környezetet. Ebben a környezetben csökken a stressz, a diszkomfort azokban a diákokban, akik potenciális iskola elhagyók lehetnének.

Természetesen ez nem megy egyik napról a másikra, ahogy “Róma sem egy nap alatt épült”. Legtöbb esetben a DoE bevezetése megnyitotta a kaput más korai iskolaelhagyást megelőző innovatív módszertanok felé. Ezen technikák együttes alkalmazása, az elkövetkező tanévben párbeszédet indíthat minden érintett között, így közösen felvértezve tudnak dolgozni a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében.

Kiket érdemes bevonni?

A holisztikus megközelítés alapján az alábbi csoportokat kell bevonni:

 1. Diákok
 2. Tanárok
 3. Iskolai alkalmazottak tágabb közössége
 4. Család

Ahogy az ábrán is látható, minden csoport a diák köré szerveződik, a vele való kapcsolata a fontos, itt most tanulókról beszélünk, iskolai környezetben. Minél jobban összedolgoznak a különböző csoportok, annál nagyobb hatást lehet elérni. A csoportok közötti kooperáció kétségkívül szükséges, azonban akárcsak egy tanár is hatalmas változást hozhat a diákok életébe.

Hogyan kezdjük el?

Első lépésként térképezzük fel részletesen diákjaink szükségleteit és az iskolai környezetet, ahol be szeretnék vezetni a DoE-t. Fontos megismerni és magunkévá tenni a DoE-féle megközelítést, mert nekünk kell majd minden érintett csoportnak bemutatni.

Kezdjük is az első lépésekkel:

LÉPÉS 1

Tantermi környezet és a tanulók szükségletei

Minden tanár ismeri már valamilyen szinten az osztályába járó diákok szükségleteit, családi hátterüket. Fontos mélyebben megérteni, hogy a tanulók milyen családi háttérrel rendelkeznek, legyen az akár támogató vagy elutasító család háttér. Ezek tudatában tudjuk mérlegelni, hogy mekkora hatással lesz majd a beavatkozásunk a diákjainkra és a családjaikra.

Ahhoz, hogy a diákjaink érzelmi fejlődését támogatni tudjuk, és a különböző helyzetekben helyesen közbe tudjunk lépni, kulcsfontosságú, hogy irányítani és érteni tudjuk az osztálytermi folyamatokat. Természetesen, nem tudjuk mindenkinek, az egész osztálynak az érzelmi szükségleteit is figyelembe venni, de az nagyon fontos, hogy beazonosítsunk egy konkrét szükségletet. A továbbiakban mérlegeljük egy külső szakember, iskolapszichológus bevonását.

A kollégák közötti információátadás is kiemelten hasznos, így mások hozzáállásból kiderülhet, hogy kivel érdemes együtt dolgozni.

LÉPÉS 2

Tanuljunk a DoE-ről

A DoE egy remek eszköz ahhoz, hogy diákjainkat jobban megértsük. Mielőtt bárkit is bevonnánk a folyamatba érdemes mélységében megismerni a DoE-módszertant és annak tartalmát. Minél jobban ismerjük az elméletet, annál jobban tudjuk elmagyarázni az alapokat másoknak, annál nagyobb lelkesedéssel tudjuk őket bevonni egy osztálytermi folyamatba. Ezáltal képesek leszünk az elfogadó, könnyed osztálytermi légkör megteremtésére.

LÉPÉS 3

Hogyan mutassuk be az Érzelmek didaktikáját?

Ha elérkezett eddig a pontig, és ha elvégezte az online kurzust, akkor az osztályában már el tudja magyarázni és a gyakorlatban alkalmazni a DoE módszereket. Annak ellenére, hogy a DoE nem lassítja a tanítási folyamatokat, érdemes észben tartani, hogy ha intézményi szinten szeretné bevezetni ezt a módszertant az némi ellenállásba ütközhet a tanárok részéről. Úgy tekinthetnek erre a módszerre mint egy újabb teherre, amit már nem tudnak vállalni.

Az Emotional Training Centre, öt országban több mint 27 iskolában tesztelte a DoE módszerét (az EUMOSCHOOL bevezetésének első évében), ezek alapján elmondható, hogy nem a diákok jelentik a problémát a módszertan alkalmazása során, leginkább más csoportok mutatnak visszautasító magatartást. Ahhoz, hogy hosszútávon a DoE kifejtse jótékony hatását, holisztikus módon kell bevezetni. Minden szinten szükséges a felnőttek bevonása, az intézményvezetőtől egészen a szülőkig.

LÉPÉS 4

Az intézményvezető bevonása

Ha közoktatási intézményről van szó, minden az igazgató döntésén áll vagy bukik. Mindenki sokkal nyitottabban áll majd a programhoz, ha a vezető beleegyezését megszereztük. Ez a beleegyezés a vezetés részéről elengedhetetlen ahhoz, hogy a DoE-technikákat teljes összhangban és együttműködéssel tudjuk bevezetni az intézményünkbe. Mindenképpen hasznos, ha jól megtervezett és strukturált módon prezentáljuk ezt az innovatív módszert. Érdemes rámutatni, hogy a már meglévő kerettantervbe és iskolai foglalkozásokba milyen jól és egyszerűen beilleszthető a program.

Célunk az legyen, hogy az intézményvezetőt meggyőzzük a kedvező hatásokról, amit a program által elérhetünk. Annak érdekében, hogy meg tudjuk győzni a vezetőséget, érdemes átgondolni milyen az iskolai környezet, amiben tanítunk.

Ehhez a reflexiós munkához összegyűjtöttünk egy kérdésekből álló listát, amit érdemes az igazgatóval folytatott beszélgetés előtt átgondolni:

 1. Az érzelmi diszkomfortból kifolyólag vannak problémák az iskolában? Fel tudna sorolni néhány konkrét helyzetet?
 2. Van olyan tanár, akivel együtt lehetne dolgozni, aki értékesnek találja ezt a megközelítést?
 3. Van lehetőség bármilyen másik projekttel, programmal összhangban, vagy annak keretén belül bevezetni a DoE-t?
 4. Gondolja végig a kulcsfontosságú egyéneket az iskolájában: be lehetne vonni bármilyen tananyagfejlesztőt, munkaközösségvezetőt a projektbe?
 5. Van iskolapszichológus az iskolában? Ha van, kérje az ő támogatását az igazgató előtt.
 6. Emelje ki, hogy a DoE bevezetése nem jár semmilyen plusz költséggel, mutassa be, hogy milyen fontos az érzelmi nevelés és a tanárok érzelmi életének ápolása. Ennek alátámasztásához használhatja az EUMOSCHOOL összehasonlító tanulmányunkat.
 7. Tervezze meg pontosan és érthetően a lépéseket, ehhez segítségül ajánljuk ezt a táblázatot;
Konkrét helyzet/ probléma Tanulók életkora Osztályok DoE-technikák Résztvevők Idő intervallum Tanulási eredmények Milyen érzelmi kompetenciát fejleszt?

 

Ahhoz, hogy az EUMOSCHOOL-megközelítést be tudja vezetni az iskolában, érdemes jól időzíteni az intézményvezetővel folytatott beszélgetést.

LÉPÉS 5

A kollégák bevonása

Az intézményvezető meggyőzése után a kollégák bevonása is okozhat némi fejtörést. Érdemes egy elkötelezett csapatot szervezni a program köré, ha ez mégse jönne össze, akkor se adja fel. Türelmesnek kell lenni a kollégákkal, hiszen el lehet kezdeni a programot egy jól együttműködő, kis létszámú csoporttal is. Ha az okozná a problémát a kollégák körében, hogy nem ismerik kellőképpen a programot, tájékoztassa őket, hogy a módszer könnyen elérhető egy ingyenes e-learning felületen. Fontos, hogy egy jól együttműködő csapatot tudjunk összeállítani. A DoE bevezetésének folytonosságát úgy biztosíthatjuk, ha egy osztályban tanító tanárok vannak a csapatban. Ha senkit nem tudunk meggyőzni, akkor elkezdhetjük egyedül is, de fontos a kollégákat megkérni, hogy a diákok előtt ne mutassák ki ellenérzéseiket. Ha sikerült partnereket találnunk a program megvalósításához, akkor ajánljuk nekik az e-learning felületen elérhető eszközöket, ahol minden szükséges információt elsajátíthatnak, ingyen és a saját tempójukban. A honlapon inspirálódhatnak és saját osztályuk tanulási céljaihoz és szükségleteihez testreszabhatják a DoE-techinkákat. Ezen eszközök birtokában képesek lesznek egy jól felépített, átgondolt program elkezdésére.

LÉPÉS 6

A szülők bevonása

A szülők megfelelő tájékoztatása elengedhetetlen a program megvalósulásában. A szülők bevonása garantálja, hogy egy összhangban lévő érzelmi tanulási környezetet alakítsunk ki, ahogy az iskolában kezeljük az érzelmeket, úgy kezeljük őket otthon is. Ez egy egyértelmű iránymutatás lesz a diákok számára.

Javaslat

Jobb elkerülni a túl tudományos kiselőadásokat, úgy mint a neurobiológiáról, tükör neuronokról vagy az agy áthuzalozásáról szóló anyagokat, ezek a kevésbé ismert tudományos szakkifejezések csak zavart okoznak, és sok idő lenne kifejteni őket (az idő pénz, és kevés ideje lesz meggyőzni őket). Éppen ellenkezőleg, próbáljon egyszerűen, megfoghatóan érvelni, hívja fel a figyelmüket az érzelmi nevelés szerepére, gyermekük jó közérzetének megalapozásához.

Továbbá ajánljuk, hogy dokumentálja az eredményeket és az osztálytermi foglalkozásokat, ezeket ossza meg a szülőkkel és a kollégákkal, hogy nagyobb támogatásra és közreműködésre számíthasson.

Érdemes az egész tanévben folyamatosan tartani a szülőkkel a kapcsolatot.  A gyermekek érzelmi jóllétét szem előtt tartva, néhány esetben szükséges lesz a tanári közbelépés is.

Végezetül elmaradtatlan a tanévzáró szülői értekezlet megtartása, amely során bővebben kitérhetünk az érzelmi nevelés és tanulás specifikus problémakörére.

 

Ahogy fentebb említettük, a holisztikus megközelítés ember- és időigényes, szükséges, hogy a különböző csoportok jól együttműködjenek. Mindezek mellett jó észben tartani, hogy akár egyedül is el lehet kezdeni, ezzel is példát mutatva a kollégáknak. Ha ők is készek lesznek erre, akkor bizonyosan könnyen és erőfeszítések nélkül be tudják vezetni a DoE-módszereket a gyakorlatukba. Ennek a kézikönyvnek a végén a Gyakori Kérdések fejezetben még több hasznos tanácsot és javaslatot nyújtunk, hogy holisztikus megközelítésből tekinthessünk a DoE-re. A befektetett energia biztosan megtérül, egyre többen bevonódnak a programba és pozitív érzelmi légkör fog kialakulni a résztvevők között. Hosszútávon a várt eredmények is beteljesülnek. Az elején még nehéznek érezhetjük a feladatot, de a fejlődési folyamat elégedettséggel fog eltölteni.