2 ile 7 Mayıs 2016 tarihleri arasında Öğretmenler için Eğitim’in yanı sıra “EUMOSCHOOL – Erken Okul Terkini Önlemek için Duygu Eğitimi ” projesi ortakları arasında yapılan ikinci toplantı, İstanbul’da gerçekleşti. Proje, Erasmus Plus – Ana Eylem 2: Okul eğitimi için stratejik ortaklıklar tarafından finanse edilmektedir.

Erken Okulu bırakma fenomenini önlemenin bir aracı olarak, amacı, son e-öğrenme yenilikleri yoluyla Duyguların Didaktiği (daha ayrıntılı bilgi için: www.educazioneemotiva.it) yoluyla yayılması olan bu proje, ikinci uluslararası toplantısına ulaştı. Ortaklar bugüne kadar her ortak ülkede ne kadar ilerlediklerini doğrulamak ve Duygu Eğitimi konusunu ve gelecekteki duyguların didaktiği uygulamalarını daha derinlemesine inceleyerek bir sonraki adımları planlama şansına sahip oldular.

Ortaklar, Türkiye, İtalya, Macaristan, Romanya ve Avusturya’dan 500’den fazla öğretmenin katıldığı son birkaç ay boyunca gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını karşılaştırma fırsatı buldu. Her düzen ve seviyedeki öğretmenler Duygu Eğitimi ve Erken Okul Terki ile bağlantılı bir anket aldılar. Aynı zamanda ortaklık, aynı konuyla ilgili ulusal seviyede hem projelerin hem de girişimlerin yer aldığı uluslararası literatür hakkında bir araştırma yaptı.

Araştırma önümüzdeki haftalarda tamamlanacak ve ortaklığın tüm dillerinde (İngilizce, İtalyanca, Türkçe, Almanca, Romence ve Macarca) yayınlanacaktır.

Aynı şekilde, toplantı, Öğretmenler için Eğitim programında yer alan tüm etkinliklerin merkezi kısmı olan Duyguların Didaktiğine adanmış çevrimiçi bir kurs olan ikinci fikri  çıktının hazırlamaya başlaması için önemliydi: aslında , EUMOSCHOOL’un uygulanması sırasında, öğretmenler için moodle.org’da bir çevrimiçi kursun oluşturulması bekleniyor. Böylece öğretmenler bir sonraki akademik yıl boyunca Duyguların Didaktiği tekniklerini hayata geçireceklerdir. Gelecekteki çevrimiçi kullanıcılar, öğretmenlerin öğrencileri ile uygulamaya koyacakları bu etkinliklerin içeriği ile ilgili Türkiye’de eğitim görmüş eğitmenlerce takip edilecektir.

İstanbul’daki bu beş eğitim gününden sonra eğitmenlerin eğitimi henüz tamamlanmamıştır:  Takip eden aylarda, Duygu Eğitim Merkezi’nin  İtalyan uzmanları eğitmenlerin  bilgilerini derinleştirmeye özen gösterecektir.

Ayrıca, ortaklar, bir sonraki öğretim yılının başlangıcında her ortak ülkede başlatılacak sözü edilen çevrimiçi kursun hazırlıklarına başlamışlardır.