În 19 – 20 noiembrie 2015 a avut loc la Palermo prima reuniune de proiect din cadrul proiectului EUMOSCHOOL – Emotional Education for Early School Leaving Prevention (ERASMUS+, KA2: Parteneriat strategic în domeniul școlar). Proiectul, cu durata de 3 ani, își propune să elaboreze, să testeze și să implementeze o metodologie coerentă și un curriculum inovator de educație emoțională în școli din șase țări partenere și în contexte noi, pentru a oferi un model eficient de intervenție în vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii (PTS).

Prima reuniune transnațională de proiect a fost o ocazie pentru CSC Danilo Dolci – organizația coordonatoare a proiectului – să întâlnească reprezentanți ai organizațiilor partenere și să discute despre tematica proiectului și produsele acestuia. Parteneriatul include următoarele organizații partenere:

  • Emotional Training Center (Italia).
  • Verein Multikulturell (Austria).
  • Rogers Alapítvány (Ungaria).
  • DOGA School (Turcia).
  • Consorțiul Internațional ILSDGC (România).
  • University of Gloucestershire (Regatul Unit al Marii Britanii).

Proiectul EUMOSCHOOL se bazează pe adaptarea la nivel european a metodologiei numite “Didattica delle Emozioni”© (Didactica emoțiilor, DE), elaborată în Italia pe baza experienței de cercetare a educației emoționale timp de 16 ani a Emotional Training Center. Metodologia a fost testată cu succes, demonstrând că educația emoțională contribuie la creșterea stării de bine și dezvoltarea competențelor cheie transversale ale elevilor, reducând astfel PTS și perfecționând competențele profesionale ale cadrelor didactice (pentru mai multe informații despre Didactica Emoțiilor vă invităm să vizitați www.educazioneemotiva.it).

Proiectul EUMOSCHOOL își propune să disemineze metodologia adaptată la o varietate de elevi, profesori și școli prin pilotarea și includerea educației emoționale în curriculumul școlar.

În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele produse:

  • Raport de cercetare comparativă privind starea de fapt a educației emoționale din fiecare țară parteneră precum și analiza de nevoi a cadrelor didactice și a profesioniștilor din domeniul educației; acest raport va constitui baza de pornire pentru următoarele etape ale implementării proiectului.
  • Resursa Educațională Deschisă (OER) Eumoschool: un curs online, pe platforma Moodle, în tematica Didacticii Emoțiilor, cu tehnici și abordări noi ce vor fi testate în școli.
  • Ghid interactiv pentru implementarea Eumoschool ca o abordare holistică a prevenirii PTS: un ghid interactiv pentru a sprijini implementarea Didacticii Emoțiilor în școli.
  • Recomandări de politici: un document care își propune să influențeze factorii de decizie și alți factori interesați de învățământ în elaborarea strategiilor de prevenire a PTS la nivel local, național și european.

La începutul anului 2016, organizațiile partenere vor demara realizarea etapei de cercetare din cadrul proiectului, pentru a pregăti activitatea de formare de la Istanbul, din mai 2016. În cadrul acestui eveniment internațional va fi pregătit conținutul pentru tutorii care vor sprijini viitorii utilizatori ai cursului online Didactica Emoțiilor.