Ülke  Romanya
Tarih / Süre Müdahale ve değişiklikler 2016-2017 öğretim yılının 2. döneminde gerçekleşti
Ana konu 10 sınıf  öğrencileri
Öğrencilerin yaş aralığı  16-17 yaş
Okulun durumu / durumu Devlet okulu, 6 ila 19 yaş arası öğrencileri alan mahalle  okulu, kuzeybatı Romanya’da büyük bir şehirde (300.000’den fazla nüfus)
Tema Duyguları ifade etmede  tanımakta ve birleriyle etkileşiminde  zorluk çeken ve bunları yönetemeyen  lise öğrencilerinin bir sınıfı, Sıcak sandalye tekniğini kullanarak duyguları ifade etmelerine yardımcı oldu.
Vaka çalışmasının açıklaması Bu sınıftaki öğrenciler grup birliğini geliştirmemişlerdi, çoğu ancak  bir yıl boyunca bir araya gelmişti ve bazıları da dokuz yıldır aynı okuldaydılar. Müzik, ders çalışmak, spor, moda, farklı iletişim tarzları için farklı ilgi alanları, sınıfı birbirine bağlı küçük gruplara ayırdı ve diğer gruplardan gelen öğrencilerle neredeyse hiç etkileşim kurulmamıştı. Duyguları ifade etmek sadece süt çocuklarının  yaptığı bir şey olarak görülüyordu.

Sınıf öğretmeni, Duygu Öğretimi dersini almış ve sıcak sandalyeyi uyarlanmış bir tarzda denemeye karar vermiştir. Okul danışmandan da (eğitimden geçen bir psikolog), ders sırasında uzman müdahalesine ihtiyaç duyulması halinde ilk kez Sıcak Sandalyeyi denediği derse katılmasını istemişti.

Öğretmen öğrencilerden gruplar halinde oturmasını istedi. Her bir grubun, genel olarak çok iyi anlaşan, arkadaşça olan, birbiriyle günlük olarak iletişim kuran öğrencilerden oluşması gerekiyordu. Başlangıçta öğretmen, gruplara ortak karar verdikleri kendilerini tanımlanmasını istedikleri bir isme karar vermelerini ve bu ismi diğer gruplarla paylaşmalarını istedi. Sonra her gruba bir özellik listesi verdi ve gruplarını çok iyi tanımladıklarını düşündükleri özellikleri seçmelerini istediler. Ardından, öğrencilerin diğer grupların her birinin özelliklerini düşünmelerini, onları karakterize etmelerini ve gruplarının diğer gruplarla ilişkilerini açıklamalarını istedi.

Öğretmen öğrencilere Sıcak sandalyeyi onlara bir tartışma başlatarak ve etkinliğin  adının onlarca niye bu olduğunu sordurarak tanıtır.